fbpx
 

SugarCRM Professional

SugarCRM Professional Edition to komercyjna edycja systemu SugarCRM dostępna w ramach odpłatnych licencji, proponowana małym i średnim przedsiębiorstwom jak i dużym firmom.

Podobnie jak SugarCRM Community Edition, system w edycji Pro jest oparty na licencji typu Open Source, zatem może być w pełni modyfikowalny i rozbudowywany, co niewątpliwie jest ogromną zaletą tych rozwiązań i daje przewagę nad tzw. rozwiązaniami „out-of-box”.  Ze względu na gotowy zestaw łatwej do dostosowania funkcjonalności jest bezkonkurencyjny, nawet w porównaniu do rozwiązań dedykowanych. Z kolei ze względu na gotowy zestaw łatwej do dostosowania funkcjonalności, są bezkonkurencyjne nawet w porównaniu do rozwiązań dedykowanych. Co więcej, Partnerzy SugarCRM na bieżąco otrzymują ze strony wsparcie merytoryczne w zakresie oprogramowania oraz świadczenia usług wdrożeniowych. Stąd klient decydujący się na komercyjny produkt firmy SugarCRM nie tylko ma pewność, że system będzie dostosowany do jego przedsiębiorstwa, ale również że będzie to przeprowadzone w profesjonalny sposób pod okiem amerykańskiego producenta.

Funkcjonalność SugarCRM Professional Edition bazuje na funkcjonalności SugarCRM Community Edition, z tym że została ona wzbogacona o dodatkowe opcje, tj.:

 • Integracja z urządzeniami zewnętrznymi np. iPhone, iPad, PDA, pozwalającą zwłaszcza przedstawicielom handlowym na korzystanie zdalne z systemu,
 • Integracja z pakietem Microsoft Office, zapewniającą spójność danych i szybkie ich migrowanie pomiędzy aplikacjami,
 • Rozbudowane konektory z rozwiązaniami „w chmurze”, zapewniające użytkownikom integrację danych,
 • Rozszerzona automatyzacja procesów z zakresu sprzedaży i marketingu (prognoza sprzedaży,  zawieranie umów, katalog produktów, rozbudowane raporty marketingowe), dzięki którym użytkownik skraca czas swojej pracy administracyjnej,
 • Opracowanie szczegółowego mechanizmu Workflow dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników, pozwalające na powiadamianie zainteresowanych osób o wszelkich zmianach w rekordach, a także wyzwalające odpowiednie akcje po zajściu konkretnego zdarzenia,
 • Generowanie plików PDF (oferty, umowy, faktury itp.) na podstawie zdefiniowanych szablonów,
 • Rozbudowane opcje raportowania – użytkownik może sam tworzyć dowolne raporty, macierze czy wykresy w oparciu o wiele kryteriów, oznacza to, że może on analizować dane na podstawie fabrycznie już zaprojektowanych opcji raportów lub stworzyć własny raport z pożądanymi kryteriami,
 • Przydatna funkcja wspomagająca zarządzanie projektami – możliwość analizy w oparciu o wykres Gantt’a, pozwalający na wizualizację zajętości zasobów,
 • Nowy interfejs który umożliwia użytkownikowi pracę na kilku stronach głównych i kilku dashboardach, a także szybkie tworzenie nowych obiektów w systemie za pomocą paska skrótów bez opuszczania strony, nad którą użytkownik pracuje czy szybką modyfikację ostatnio analizowane rekordy,
 • Oddzielny moduł administracji, który pozwala administratorom na zaawansowane zarządzanie użytkownikami, grupa użytkowników, uprawnieniami dostępu do pól, modułów czy kontrolowanie jakości danych importowanych do systemu;
 • Gwarancja na system od firmy SugarCRM Inc, oferowana w ramach licencji, dająca klientowi pewność jakości wybranego produktu;
 • Rozbudowana pomoc i wsparcie techniczne SugarCRM oznacza dla użytkowników edycji Professional, iż będą oni mogli bezpłatnie w określonych limitach korzystać z pomocy technicznej bezpośrednio od amerykańskich ekspertów firmy SugarCRM Inc.

Uprawnienia do sprzedaży licencji komercyjnych aplikacji posiada tylko i wyłącznie oficjalny Partner SugarCRM.

mautic is open source marketing automation