Sugar On-Premise

Poznaj edycję Sugar Enterprise

SugarCRM dostarcza rozwiązania dla biznesu bez względu na preferowane miejsce instalacji systemu. Oprócz chmury producenta można skorzystać z prywatnej infrastruktury serwerowej albo opcji hostingu w chmurze zewnętrznej.

Sugar On-Premise wydawany jest jako Sugar Enterprise. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują dostosowania kodu systemu do indywidualnych potrzeb oraz preferują hosting na własnych serwerach lub w chmurze partnera wdrożeniowego (nie w chmurze producenta). 

Do niedawna On-Premise dostępna była także edycja Professional. Z dniem 1 września 2020 trafiła ona jednak do pakietu systemów dostępnych wyłącznie w chmurze producenta  (Sugar Cloud). 

Poniżej prezentujemy różnice funkcjonalne Sugar Professional in Cloud vs. Sugar Enterprise On-Premise. 

 

Informacje ogólne Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Cena licencji $52
/użytkownik /miesiąc
/rozliczenie roczne
$85
/użytkownik /miesiąc
/rozliczenie roczne
Minimalna liczba użytkowników 10 10
Pełne wsparcie techniczne partnera SugarCRM dostępne dostępne
Wsparcie techniczne SugarCRM Inc.

Sprzedaż Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Elastyczne procesy sprzedażowe
Faktury sprzedaży możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Faktury zakupu możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Gromadzenie namiarów
Katalog produktów
Konfiguracja B2B
Konfiguracja B2C
Kontakty
Kontrahenci
Prognozy pozycji szans
Prognozy sprzedaży
Rejestrowanie wydarzeń i relacji
Śledzenie szans sprzedaży
Zarządzanie kontraktami i umowami
Zarządzanie namiarami
Zarządzanie ofertami
Zarządzanie płatnościami możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Zarządzanie pozycjami szans
Zarządzanie regionami możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Zespoły użytkowników
Zintegrowana biblioteka dokumentów i wiedzy

Marketing Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Dashboard kampanii
Integracje z innymi narzędziami możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Kampanie
Kampanie marketingowe
Kampanie SMS możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Marketing mailingowy
Masowa wysyłka e-maili
Raporty marketingowe
Tworzenie namiarów z formularza kontaktowego www
Zarządzanie newsletterem

Obsługa klienta Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Baza wiedzy
Call Center
Eskalacja i kolejkowanie zgłoszeń możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Kontrola statusu zgłoszenia
Portal samoobsługi klienta
Śledzenie błędów
Zaawansowane zarządzanie statusem zgłoszenia
Zarządzanie wsparciem e-mail
Zarządzanie zgłoszeniami

Integracja z social media Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Cisco WebEx Meeting Center
Citrix Online GoToMeeting
E-mail
Facebook możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Google Aps
LinkedIn możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
IBM Smart Cloud Engage
Mapy możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
IBM Connections Communities możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Sales Intelligence
SMS możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Social Colaboration możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Twitter

Sugar Mobile Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Android
iOS
BlackBerry
Dostęp przez przeglądarkę mobilną
Aplikacja offline z lokalnym zbiorem danych dla iOS za dodatkową opłatą

Lokalizacja Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
26 wersji językowych
Dodatkowe pakiety językowe możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Wielowalutowość
Wsparcie RTL

Praca użytkownika Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Spersonalizowana strona główna
E-mail – archiwizacja
E-mail – integracja z Gmail, Yahoo lub inną skrzynką IMAP
E-mail – szablony maili i śledzenie zwrotów
E-mail – wbudowany klient poczty
E-mail – Wtyczki Sugar do IBM Lotus Notes za dodatkową opłatą
E-mail – Wtyczki Sugar do Microsoft Outlook
Integracja z Google Docs
Menadżer procesów możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Szybkie tworzenie
Powiadomienia i alerty
Landing Pages
Wiele paneli użytkownika i wiele stron głównych
Wielozadaniowość
Współdzielony kalendarz
Wtyczka Sugar do Microsoft Word i Excel
Wyszukiwanie bez opuszczania bieżącego motywu
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Zadania

Raportowanie Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Dostęp do raportów tylko do odczytów
Lejek sprzedaży na dashboardzie
Predefiniowane raporty
Raport szans sprzedaży wg źródeł namiarów na dashboardzie
Raport źródeł namiarów na dashboardzie
Raportowanie SQL
Raporty macierzowe
Raporty na dashboardzie
Raporty na panelach dashboardu
Spersonalizowane prognozy
Spersonalizowane raporty
Zaawansowane wykresy
Planowanie cyklicznych raportów

Współpraca Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Strumienie wydarzeń przy integracji z narzędziami Social Media
Dynamiczne grupy
Katalog pracowników
Mechanizm workflow (automatyzacja obiegu pracy)
Notatki dla grup
Rozliczanie delegacji możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Spersonalizowane strumienie wydarzeń w obrębie modułów
Spotkania online
Zarządzanie dokumentami
Zarządzanie dokumentami w chmurze
Zarządzanie wydarzeniami

Zarządzanie projektami Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Zarządzanie projektami
Integracja z Redmine możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Wykres Gantta i tabele

Konfiguracja Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Automatyczne uzupełniane/obliczane pola
Mobliny edytor Studio
Konfiguracja zakładek
Konwersja namiarów
Zależne listy rozwijalne
Spersonalizowane pola
Spersonalizowane układy metodą “przeciągnij i upuść”
Pola obrazów
Powiadomienia o przydzielonych rekordach
Reguły Workflow
Tworzenie/edytowanie formuł

Konfiguracja interfejsu użytkownika Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Kastomizacja strony głównej za pomocą metody „przeciągnij i upuść”
Wbudowany mechanizm Mash-ups
Wiele zakładek na stronie głównej
Zmiana nazwy pól, zakładek, pozycji subpaneli

Kastomizacja Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Personalizowane moduły
Kreator modułów
Modyfikacja kodu źródłowego możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Open Source
Personalizacja typu rekordów
Sugar Logic
Test modyfikacji na środowisku testowym

Integracja Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Integracja z systemem bankowości banku BPH możliwe do dostosowania możliwe do dostosowania
Konektory z rozwiązaniami w chmurze
My Portal Dashlets
Web-services API – REST
Web-services API – SOAP

Bezpieczeństwo Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Kontrola dostępu użytkowników
Kontrola dostępu według ról
Kontrola dostępu według ról
Wsparcie SAML
Wsparcie SAML
Zaawansowane zarządzanie hasłami

Zarządzanie danymi i kopiami zapasowymi Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Import z eliminacją duplikatów
Dwutygodniowa kopia zapasowa
Dzienna kopia zapasowa za dodatkową opłatą
Import danych
Import danych z Google Contacts oraz LinkedIn
Kopie zapasowe baz danych
Object database connectivity (ODBC) możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Wieloinstancyjna baza danych
Wsparcie dla DB2 możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Wsparcie dla Microsoft SQL Server możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Wsparcie dla MySQL
Wsparcie dla Oracle możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM

Rozwiązania w chmurze Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
BitNami Cloud Deployment to Amazon EC2 za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą
Serwer Partnera (VAR lub dostawca usług)
Serwer publiczny (Amazon EC2, IBM SmartCloud, Microsoft Azure lub Rackspace Clouds)
Hosting zewnętrzny
Sugar On-Demand (SaaS)
Sugar On-site
Sugar Private Cloud