fbpx
 

SugarCRM Community

SugarCRM to wysokiej klasy oprogramowanie biznesowe wspomagające obszar zarządzania relacjami z klientem (CRM – Customer Relationship Management). Należy on do produktów typu Commercial Open Source, czyli elastycznego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Licencja Open Source gwarantuje udostępnienie kodu programistycznego przez producenta, a co za tym idzie – możliwość nieograniczonego dopasowania systemu przez firmę wdrożeniową do potrzeb przedsiębiorstwa. Commercial Open Source z kolei informuje o tym, iż system wydawany jest zarówno w ogólnodostępnej bezpłatnej edycji (SugarCRM Community), jak i edycjach komercyjnych (SugarCRM Enterprise i SugarCRM Professional).

Edycja SugarCRM Community może być pobrana, zainstalowana oraz użytkowana bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. W ogólności umożliwia ona kompleksowe zarządzanie relacjami z klientem poprzez gromadzenie oraz zarządzanie wszelkimi informacjami dotyczącymi relacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami, odbiorcami oraz dostawcami usług. Ponadto oferuje wsparcie na każdym z etapów procesu sprzedaży oraz w organizowaniu kampanii masowego mailingu. SugarCRM umożliwia także szeroko pojętą analizę przeprowadzanych operacji oraz usprawnia proces decyzyjny. System umożliwia zarządzanie wszelkimi zgłoszeniami od klientów oraz obsługę błędu (awarii). Jeżeli chodzi o organizację czasu pracy, SugarCRM udostępnia zarówno wspólny jak i spersonalizowany kalendarz wydarzeń, wraz z systemem powiadomień. Dzięki swojej niezawodności, elastyczności oraz otwartości, został doceniony przez szereg ogólnoświatowych korporacji, a także przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Założenia ogólne

 • Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs, pozwalający użytkownikowi na błyskawiczne odnalezienie potrzebnych informacji,
 • Dashboard – spersonalizowany panel użytkownika edytowalny za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, wyświetlający tylko najistotniejsze dla niego informacje,
 • Możliwość powiązania dowolnych elementów systemu (np. namiary z odpowiednimi kontrahentami, projekty z szansami sprzedażowymi i osobami kontaktowymi klienta itp.),
 • Czytelny wykaz odpowiednich powiązań pomiędzy obiektami za pomocą tzw. subpaneli
 • Funkcja szybkiego tworzenia umożliwiająca dodawanie nowych obiektów z poziomu subpaneli,
 • Obiekty prezentowane zarówno w postaci  szczegółowego formularza, jak i listy, możliwej do sortowania po wybranych kolumnach (np. po dacie utworzenia kontaktu lub miejscu siedziby kontrahenta),
 • Możliwość filtrowania po dowolnych, złożonych kryteriach oraz eksport wyników wyszukiwania do pliku,
 • Planowanie oraz rejestrowanie wydarzeń (e-mail, rozmowa telefoniczna, spotkanie itp.) powiązanych z dowolnym elementem (projekt, kontrahent, zgłoszenie itp.) wraz z systemem powiadomień,
 • Możliwość podglądu wydarzeń w personalnym oraz współdzielonym kalendarzu,
 • Automatyczne tworzenie obiektów na podstawie już istniejących (np. konwersja namiaru w kontakt, duplikacja szans sprzedażowych),
 • Masowy import/eksport danych,
 • Możliwość integracji z zewnętrznymi serwisami,
 • Powiadomienia Sugar informujące o zdefiniowanych działaniach innych użytkowników oraz umożliwiające kontakt za pomocą czata,
 • Możliwość całkowitego spersonalizowania wyglądu i rodzaju gromadzonych informacji pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa,
 • Błyskawiczne dodawanie pól do formularzy dowolnego typu (tekst, data, liczba, obraz, lista rozwijalna itp.),
 • Dopasowanie sposobu wyświetlania list oraz subpaneli,
 • Dopasowanie kryteriów wyszukiwania.

Kontrahenci

 • Centralna baza kluczowych informacji o kontrahentach  przedsiębiorstwa,
 • Rozbudowana struktura informacji,
 • Planowanie oraz rejestrowanie wszelkich relacji z kontrahentami – spotkań, telefonów, wiadomości e-mail, notatek, zadań itp.,
 • Możliwość szybkiego powiązania oraz podglądu dowolnych obiektów  powiązanych z danym kontrahentem za pomocą zdefiniowanych subpaneli.

Kontakty

 • Zarządzanie osobami kontaktowymi kontrahentów,
 • Możliwość gromadzenia dowolnych informacji o kontaktach,
 • Możliwość śledzenia i planowania relacji z danym kontaktem,
 • Tworzenie dowolnych powiązań pomiędzy kontaktem a innymi obiektami w systemie,
 • Import wizytówki vCard,
 • Automatyczne tworzenie kontaktu z wiadomości e-mail.

Namiary

 • Zarządzanie kontaktami z potencjalnymi klientami, z którymi nie została jeszcze nawiązana współpraca,
 • Zarządzanie statusem namiaru, od początku zainteresowania usługami przedsiębiorstwa, aż do przekształcenia w kontakt,
 • Automatyczne przekształcenie w kontakt w przypadku nawiązania współpracy,
 • Możliwość gromadzenia dowolnych informacji o kontaktach,
 • Możliwość śledzenia i planowania relacji z danym kontaktem,
 • Tworzenie dowolnych powiązań pomiędzy kontaktem a innymi obiektami w systemie,
 • Automatyczne tworzenie namiaru z wiadomości e-mail,
 • Możliwość integracji z formularzem umieszczonym na stronie internetowej – automatyczne tworzenie namiarów w systemie na podstawie informacji podanych przez klienta w formularzu,
 • Eliminacja duplikatów.

Szanse sprzedażowe

 • Zarządzanie szansą sprzedaży – gromadzenie informacji,
 • Analiza strategii firmy na podstawie zebranych informacji odnośnie porażek/wygranych na każdym z poszczególnych etapów sprzedaży,
 • Automatyczne obliczanie prawdopodobieństwa realizacji sprzedaży,
 • Przypisanie szans sprzedaży do wybranych kontrahentów, kontaktów, projektów oraz namiarów,
 • Generowanie interaktywnych raportów sprzedażowych.

Kampanie mailingowe

 • Zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • Możliwość wysyłania masowej korespondencji,
 • Identyfikacja i definiowanie list odbiorców, których zainteresowanie jest oczekiwanym rezultatem kampanii
 • Tworzenie szablonów wiadomości e-mail w edytorze WISWYG,
 • Personalizacja wiadomości e-mail (dodawanie danych typu imię, nazwisko itp. specyficznych dla każdego użytkownika),
 • Śledzenie linków – możliwość umieszczenia w wiadomości e-mail odnośnika (np. do najnowszej oferty) i automatyczne rejestrowanie odbiorców, którzy kliknęli w link,
 • Śledzenie reakcji odbiorców kampanii poprzez rejestrowanie – kto i kiedy otrzymał, otworzył, usunął wiadomość,
 • Analiza kampanii reklamowej pod względem efektywności finansowej – zwrot z inwestycji, przychody, poniesione koszty itp.,
 • Zarządzanie masową wysyłką (wysyłka nocna, automatyczna itp.).

Poczta e-mail

 • Własny klient poczty e-mail umożliwiający zarządzanie korespondencją prywatną i grupową,
 • Funkcja „Szybkie tworzenie” – generowanie kontaktów, namiarów, kontrahentów, zgłoszeń itp. na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail,
 • Powiązanie wiadomości e-mail z dowolnym elementem systemu (kontrahentem, kontaktem, namiarem itp.),
 • Archiwizacja załączników i możliwość ich powiązania z odpowiednim elementem systemu,
 • Możliwość integracji z programem Microsoft Outlook.

Raporty

 • Generowanie standardowych raportów oraz wykresów na podstawie danych ze wszystkich obszarów systemu,
 • Spersonalizowany panel Dashboard – możliwość wyświetlania najistotniejszych z punktu widzenia użytkownika informacji.

Wydarzenia

 • Współdzielony oraz personalny kalendarz organizujący wydarzenia użytkowników, tj.: rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania, notatki,
 • Możliwość planowania nadchodzących wydarzeń oraz rejestrowania minionych,
 • System powiadomień o nadchodzących wydarzeniach,
 • Powiązywanie wydarzeń z dowolnym elementem systemu (np. spotkania z kontrahentem lub rozmowy telefonicznej z namiarem),
 • Przydzielanie wydarzeń użytkownikom,
 • Wysyłanie e-maila do użytkownika z informacją o przydzielonym zadaniu,
 • Wyróżnienie za pomocą kolorów wydarzeń zbliżających się oraz takich, które nie zostały zrealizowane pomimo upływu terminu.

Dokumenty

 • Współdzielenie zasobów przedsiębiorstwa,
 • Składowanie plików o dowolnym formacie: dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe, pliki graficzne itp.
 • Proste zarządzanie procesem wersjonowania,
 • Powiązywanie odpowiednich dokumentów (umowy, faktury itp.) z innymi elementami systemu,
 • Możliwość utworzenia kategorii oraz podkategorii i przydzielania do nich dokumentów,
 • Definiowanie daty publikacji i wygaśnięcia.

Projekty

 • Zarządzanie projektami zespołowymi dla klienta,
 • Definiowanie ram czasowych, lidera oraz priorytetu projektu,
 • Zarządzanie statusem projektu,
 • Definiowanie zadań projektowych,
 • Przydzielanie odpowiednich użytkowników,
 • Definiowanie szacowanej liczby roboczogodzin,
 • Kontrola % realizacji projektu,
 • Kontrola zaangażowania w projekt,
 • Kontrola statusu wykonania.

Zgłoszenia i naprawa błędów

 • Zarządzanie procesem przyjmowania zgłoszeń/uwag od kontrahenta celem utrzymania korzystnych relacji,
 • Możliwość generowania zgłoszenia na podstawie wiadomości e-mail od klienta z wykorzystaniem funkcji „Szybkie tworzenie”,
 • Przydzielenie zgłoszenia zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie jego procesem naprawy,
 • Kontrola statusu zgłoszenia,
 • Możliwość integracji z formularzem reklamacji umieszczonym na stronie internetowej przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie procesem naprawy błędu.

Założenia ogólne

* Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs, pozwalający użytkownikowi na błyskawiczne odnalezienie potrzebnych informacji,
* Dashboard – spersonalizowany panel użytkownika edytowalny za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, wyświetlający tylko najistotniejsze dla niego informacje,
* Możliwość powiązania dowolnych elementów systemu (np. namiary z odpowiednimi kontrahentami, projekty z szansami sprzedażowymi i osobami kontaktowymi klienta itp.),
* Czytelny wykaz odpowiednich powiązań pomiędzy obiektami za pomocą tzw. subpaneli
* Funkcja szybkiego tworzenia umożliwiająca dodawanie nowych obiektów z poziomu subpaneli,
* Obiekty prezentowane zarówno w postaci  szczegółowego formularza, jak i listy, możliwej do sortowania po wybranych kolumnach (np. po dacie utworzenia kontaktu lub miejscu siedziby kontrahenta),
* Możliwość filtrowania po dowolnych, złożonych kryteriach oraz eksport wyników wyszukiwania do pliku,
* Planowanie oraz rejestrowanie wydarzeń (e-mail, rozmowa telefoniczna, spotkanie itp.) powiązanych z dowolnym elementem (projekt, kontrahent, zgłoszenie itp.) wraz z systemem powiadomień,
* Możliwość podglądu wydarzeń w personalnym oraz współdzielonym kalendarzu,
* Automatyczne tworzenie obiektów na podstawie już istniejących (np. konwersja namiaru w kontakt, duplikacja szans sprzedażowych),
* Masowy import/eksport danych,
* Możliwość integracji z zewnętrznymi serwisami,
* Powiadomienia Sugar informujące o zdefiniowanych działaniach innych użytkowników oraz umożliwiające kontakt za pomocą czata,
* Możliwość całkowitego spersonalizowania wyglądu i rodzaju gromadzonych informacji pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa,
* Błyskawiczne dodawanie pól do formularzy dowolnego typu (tekst, data, liczba, obraz, lista rozwijalna itp.),
* Dopasowanie sposobu wyświetlania list oraz subpaneli,
* Dopasowanie kryteriów wyszukiwania.

Kontrahenci

* Centralna baza kluczowych informacji o kontrahentach  przedsiębiorstwa,
* Rozbudowana struktura informacji,
* Planowanie oraz rejestrowanie wszelkich relacji z kontrahentami – spotkań, telefonów, wiadomości e-mail, notatek, zadań itp.,
* Możliwość szybkiego powiązania oraz podglądu dowolnych obiektów  powiązanych z danym kontrahentem za pomocą zdefiniowanych subpaneli.,

Kontakty

* Zarządzanie osobami kontaktowymi kontrahentów,
* Możliwość gromadzenia dowolnych informacji o kontaktach,
* Możliwość śledzenia i planowania relacji z danym kontaktem,
* Tworzenie dowolnych powiązań pomiędzy kontaktem a innymi obiektami w systemie,
* Import wizytówki vCard,
* Automatyczne tworzenie kontaktu z wiadomości e-mail.

Namiary

* Zarządzanie kontaktami z potencjalnymi klientami, z którymi nie została jeszcze nawiązana współpraca,
* Zarządzanie statusem namiaru, od początku zainteresowania usługami przedsiębiorstwa, aż do przekształcenia w kontakt,
* Automatyczne przekształcenie w kontakt w przypadku nawiązania współpracy,
* Możliwość gromadzenia dowolnych informacji o kontaktach,
* Możliwość śledzenia i planowania relacji z danym kontaktem,
* Tworzenie dowolnych powiązań pomiędzy kontaktem a innymi obiektami w systemie,
* Automatyczne tworzenie namiaru z wiadomości e-mail,
* Możliwość integracji z formularzem umieszczonym na stronie internetowej – automatyczne tworzenie namiarów w systemie na podstawie informacji podanych przez klienta w formularzu,
* Eliminacja duplikatów.

Szanse sprzedażowe

* Zarządzanie szansą sprzedaży – gromadzenie informacji,
* Analiza strategii firmy na podstawie zebranych informacji odnośnie porażek/wygranych na każdym z poszczególnych etapów sprzedaży,
* Automatyczne obliczanie prawdopodobieństwa realizacji sprzedaży,
* Przypisanie szans sprzedaży do wybranych kontrahentów, kontaktów, projektów oraz namiarów,
* Generowanie interaktywnych raportów sprzedażowych.

Kampanie mailingowe

* Zarządzanie kampaniami marketingowymi
* Możliwość wysyłania masowej korespondencji,
* Identyfikacja i definiowanie list odbiorców, których zainteresowanie jest oczekiwanym rezultatem kampanii
* Tworzenie szablonów wiadomości e-mail w edytorze WISWYG,
* Personalizacja wiadomości e-mail (dodawanie danych typu imię, nazwisko itp. specyficznych dla każdego użytkownika),
* Śledzenie linków – możliwość umieszczenia w wiadomości e-mail odnośnika (np. do najnowszej oferty) i automatyczne rejestrowanie odbiorców, którzy kliknęli w link,
* Śledzenie reakcji odbiorców kampanii poprzez rejestrowanie – kto i kiedy otrzymał, otworzył, usunął wiadomość,
* Analiza kampanii reklamowej pod względem efektywności finansowej – zwrot z inwestycji, przychody, poniesione koszty itp.,
* Zarządzanie masową wysyłką (wysyłka nocna, automatyczna itp.).

Poczta e-mail

* Własny klient poczty e-mail umożliwiający zarządzanie korespondencją prywatną i grupową,
* Funkcja „Szybkie tworzenie” – generowanie kontaktów, namiarów, kontrahentów, zgłoszeń itp. na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail,
* Powiązanie wiadomości e-mail z dowolnym elementem systemu (kontrahentem, kontaktem, namiarem itp.),
* Archiwizacja załączników i możliwość ich powiązania z odpowiednim elementem systemu,
* Możliwość integracji z programem Microsoft Outlook.

Raporty

* Generowanie standardowych raportów oraz wykresów na podstawie danych ze wszystkich obszarów systemu,
* Spersonalizowany panel Dashboard – możliwość wyświetlania najistotniejszych z punktu widzenia użytkownika informacji.

Wydarzenia

* Współdzielony oraz personalny kalendarz organizujący wydarzenia użytkowników, tj.: rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania, notatki,
* Możliwość planowania nadchodzących wydarzeń oraz rejestrowania minionych,
* System powiadomień o nadchodzących wydarzeniach,
* Powiązywanie wydarzeń z dowolnym elementem systemu (np. spotkania z kontrahentem lub rozmowy telefonicznej z namiarem),
* Przydzielanie wydarzeń użytkownikom,
* Wysyłanie e-maila do użytkownika z informacją o przydzielonym zadaniu,
* Wyróżnienie za pomocą kolorów wydarzeń zbliżających się oraz takich, które nie zostały zrealizowane pomimo upływu terminu.

Dokumenty

* Współdzielenie zasobów przedsiębiorstwa,
* Składowanie plików o dowolnym formacie: dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe, pliki graficzne itp.
* Proste zarządzanie procesem wersjonowania,
* Powiązywanie odpowiednich dokumentów (umowy, faktury itp.) z innymi elementami systemu,
* Możliwość utworzenia kategorii oraz podkategorii i przydzielania do nich dokumentów,
* Definiowanie daty publikacji i wygaśnięcia.

Projekty

* Zarządzanie projektami zespołowymi dla klienta,
* Definiowanie ram czasowych, lidera oraz priorytetu projektu,
* Zarządzanie statusem projektu,
* Definiowanie zadań projektowych,
* Przydzielanie odpowiednich użytkowników,
* Definiowanie szacowanej liczby roboczogodzin,
* Kontrola % realizacji projektu,
* Kontrola zaangażowania w projekt,
* Kontrola statusu wykonania.

Zgłoszenia i naprawa błędów

* Zarządzanie procesem przyjmowania zgłoszeń/uwag od kontrahenta celem utrzymania korzystnych relacji,
* Możliwość generowania zgłoszenia na podstawie wiadomości e-mail od klienta z wykorzystaniem funkcji „Szybkie tworzenie”,
* Przydzielenie zgłoszenia zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie jego procesem naprawy,
* Kontrola statusu zgłoszenia,
* Możliwość integracji z formularzem reklamacji umieszczonym na stronie internetowej przedsiębiorstwa,
* Zarządzanie procesem naprawy błędu.

mautic is open source marketing automation