SugarCRM Community

UWAGA!

Od 15.07.2017 roku firma SugarCRM Inc. definitywnie zakończyła bieg życia edycji Sugar Community. Od tego momentu Sugar CE nie jest już oficjalnym produktem producenta, nie są wydawane żadne nowe dodatki, ani nie są realizowane prace mające zapewnić bezpieczeństwo tego systemu.

Przeczytaj więcej na ten temat na naszym blogu.

Wszystkie wymienione niżej informacje na temat Sugar CE należy traktować wyłącznie jako archiwum wiedzy o historii jednego z najlepszych systemów CRM na świecie.

SugarCRM to wysokiej klasy oprogramowanie biznesowe wspomagające obszar zarządzania relacjami z klientem (CRM – Customer Relationship Management). Należy on do produktów typu Commercial Open Source, czyli elastycznego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Licencja Open Source gwarantuje udostępnienie kodu programistycznego przez producenta, a co za tym idzie – możliwość nieograniczonego dopasowania systemu przez firmę wdrożeniową do potrzeb przedsiębiorstwa. Commercial Open Source z kolei informuje o tym, iż system wydawany jest zarówno w ogólnodostępnej bezpłatnej edycji (SugarCRM Community), jak i edycjach komercyjnych (SugarCRM EnterpriseSugarCRM Professional).

Edycja SugarCRM Community może być pobrana, zainstalowana oraz użytkowana bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. W ogólności umożliwia ona kompleksowe zarządzanie relacjami z klientem poprzez gromadzenie oraz zarządzanie wszelkimi informacjami dotyczącymi relacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami, odbiorcami oraz dostawcami usług. Ponadto oferuje wsparcie na każdym z etapów procesu sprzedaży oraz w organizowaniu kampanii masowego mailingu. SugarCRM umożliwia także szeroko pojętą analizę przeprowadzanych operacji oraz usprawnia proces decyzyjny. System umożliwia zarządzanie wszelkimi zgłoszeniami od klientów oraz obsługę błędu (awarii). Jeżeli chodzi o organizację czasu pracy, SugarCRM udostępnia zarówno wspólny jak i spersonalizowany kalendarz wydarzeń, wraz z systemem powiadomień. Dzięki swojej niezawodności, elastyczności oraz otwartości, został doceniony przez szereg ogólnoświatowych korporacji, a także przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Założenia ogólne

 • Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs, pozwalający użytkownikowi na błyskawiczne odnalezienie potrzebnych informacji,
 • Dashboard – spersonalizowany panel użytkownika edytowalny za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, wyświetlający tylko najistotniejsze dla niego informacje,
 • Możliwość powiązania dowolnych elementów systemu (np. namiary z odpowiednimi kontrahentami, projekty z szansami sprzedażowymi i osobami kontaktowymi klienta itp.),
 • Czytelny wykaz odpowiednich powiązań pomiędzy obiektami za pomocą tzw. subpaneli
 • Funkcja szybkiego tworzenia umożliwiająca dodawanie nowych obiektów z poziomu subpaneli,
 • Obiekty prezentowane zarówno w postaci  szczegółowego formularza, jak i listy, możliwej do sortowania po wybranych kolumnach (np. po dacie utworzenia kontaktu lub miejscu siedziby kontrahenta),
 • Możliwość filtrowania po dowolnych, złożonych kryteriach oraz eksport wyników wyszukiwania do pliku,
 • Planowanie oraz rejestrowanie wydarzeń (e-mail, rozmowa telefoniczna, spotkanie itp.) powiązanych z dowolnym elementem (projekt, kontrahent, zgłoszenie itp.) wraz z systemem powiadomień,
 • Możliwość podglądu wydarzeń w personalnym oraz współdzielonym kalendarzu,
 • Automatyczne tworzenie obiektów na podstawie już istniejących (np. konwersja namiaru w kontakt, duplikacja szans sprzedażowych),
 • Masowy import/eksport danych,
 • Możliwość integracji z zewnętrznymi serwisami,
 • Powiadomienia Sugar informujące o zdefiniowanych działaniach innych użytkowników oraz umożliwiające kontakt za pomocą czata,
 • Możliwość całkowitego spersonalizowania wyglądu i rodzaju gromadzonych informacji pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa,
 • Błyskawiczne dodawanie pól do formularzy dowolnego typu (tekst, data, liczba, obraz, lista rozwijalna itp.),
 • Dopasowanie sposobu wyświetlania list oraz subpaneli,
 • Dopasowanie kryteriów wyszukiwania.

Kontrahenci

 • Centralna baza kluczowych informacji o kontrahentach  przedsiębiorstwa,
 • Rozbudowana struktura informacji,
 • Planowanie oraz rejestrowanie wszelkich relacji z kontrahentami – spotkań, telefonów, wiadomości e-mail, notatek, zadań itp.,
 • Możliwość szybkiego powiązania oraz podglądu dowolnych obiektów  powiązanych z danym kontrahentem za pomocą zdefiniowanych subpaneli.

Kontakty

 • Zarządzanie osobami kontaktowymi kontrahentów,
 • Możliwość gromadzenia dowolnych informacji o kontaktach,
 • Możliwość śledzenia i planowania relacji z danym kontaktem,
 • Tworzenie dowolnych powiązań pomiędzy kontaktem a innymi obiektami w systemie,
 • Import wizytówki vCard,
 • Automatyczne tworzenie kontaktu z wiadomości e-mail.

Namiary

 • Zarządzanie kontaktami z potencjalnymi klientami, z którymi nie została jeszcze nawiązana współpraca,
 • Zarządzanie statusem namiaru, od początku zainteresowania usługami przedsiębiorstwa, aż do przekształcenia w kontakt,
 • Automatyczne przekształcenie w kontakt w przypadku nawiązania współpracy,
 • Możliwość gromadzenia dowolnych informacji o kontaktach,
 • Możliwość śledzenia i planowania relacji z danym kontaktem,
 • Tworzenie dowolnych powiązań pomiędzy kontaktem a innymi obiektami w systemie,
 • Automatyczne tworzenie namiaru z wiadomości e-mail,
 • Możliwość integracji z formularzem umieszczonym na stronie internetowej – automatyczne tworzenie namiarów w systemie na podstawie informacji podanych przez klienta w formularzu,
 • Eliminacja duplikatów.

Szanse sprzedażowe

 • Zarządzanie szansą sprzedaży – gromadzenie informacji,
 • Analiza strategii firmy na podstawie zebranych informacji odnośnie porażek/wygranych na każdym z poszczególnych etapów sprzedaży,
 • Automatyczne obliczanie prawdopodobieństwa realizacji sprzedaży,
 • Przypisanie szans sprzedaży do wybranych kontrahentów, kontaktów, projektów oraz namiarów,
 • Generowanie interaktywnych raportów sprzedażowych.

Kampanie mailingowe

 • Zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • Możliwość wysyłania masowej korespondencji,
 • Identyfikacja i definiowanie list odbiorców, których zainteresowanie jest oczekiwanym rezultatem kampanii
 • Tworzenie szablonów wiadomości e-mail w edytorze WISWYG,
 • Personalizacja wiadomości e-mail (dodawanie danych typu imię, nazwisko itp. specyficznych dla każdego użytkownika),
 • Śledzenie linków – możliwość umieszczenia w wiadomości e-mail odnośnika (np. do najnowszej oferty) i automatyczne rejestrowanie odbiorców, którzy kliknęli w link,
 • Śledzenie reakcji odbiorców kampanii poprzez rejestrowanie – kto i kiedy otrzymał, otworzył, usunął wiadomość,
 • Analiza kampanii reklamowej pod względem efektywności finansowej – zwrot z inwestycji, przychody, poniesione koszty itp.,
 • Zarządzanie masową wysyłką (wysyłka nocna, automatyczna itp.).

Poczta e-mail

 • Własny klient poczty e-mail umożliwiający zarządzanie korespondencją prywatną i grupową,
 • Funkcja “Szybkie tworzenie” – generowanie kontaktów, namiarów, kontrahentów, zgłoszeń itp. na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail,
 • Powiązanie wiadomości e-mail z dowolnym elementem systemu (kontrahentem, kontaktem, namiarem itp.),
 • Archiwizacja załączników i możliwość ich powiązania z odpowiednim elementem systemu,
 • Możliwość integracji z programem Microsoft Outlook.

Raporty

 • Generowanie standardowych raportów oraz wykresów na podstawie danych ze wszystkich obszarów systemu,
 • Spersonalizowany panel Dashboard – możliwość wyświetlania najistotniejszych z punktu widzenia użytkownika informacji.

Wydarzenia

 • Współdzielony oraz personalny kalendarz organizujący wydarzenia użytkowników, tj.: rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania, notatki,
 • Możliwość planowania nadchodzących wydarzeń oraz rejestrowania minionych,
 • System powiadomień o nadchodzących wydarzeniach,
 • Powiązywanie wydarzeń z dowolnym elementem systemu (np. spotkania z kontrahentem lub rozmowy telefonicznej z namiarem),
 • Przydzielanie wydarzeń użytkownikom,
 • Wysyłanie e-maila do użytkownika z informacją o przydzielonym zadaniu,
 • Wyróżnienie za pomocą kolorów wydarzeń zbliżających się oraz takich, które nie zostały zrealizowane pomimo upływu terminu.

Dokumenty

 • Współdzielenie zasobów przedsiębiorstwa,
 • Składowanie plików o dowolnym formacie: dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe, pliki graficzne itp.
 • Proste zarządzanie procesem wersjonowania,
 • Powiązywanie odpowiednich dokumentów (umowy, faktury itp.) z innymi elementami systemu,
 • Możliwość utworzenia kategorii oraz podkategorii i przydzielania do nich dokumentów,
 • Definiowanie daty publikacji i wygaśnięcia.

Projekty

 • Zarządzanie projektami zespołowymi dla klienta,
 • Definiowanie ram czasowych, lidera oraz priorytetu projektu,
 • Zarządzanie statusem projektu,
 • Definiowanie zadań projektowych,
 • Przydzielanie odpowiednich użytkowników,
 • Definiowanie szacowanej liczby roboczogodzin,
 • Kontrola % realizacji projektu,
 • Kontrola zaangażowania w projekt,
 • Kontrola statusu wykonania.

Zgłoszenia i naprawa błędów

 • Zarządzanie procesem przyjmowania zgłoszeń/uwag od kontrahenta celem utrzymania korzystnych relacji,
 • Możliwość generowania zgłoszenia na podstawie wiadomości e-mail od klienta z wykorzystaniem funkcji “Szybkie tworzenie”,
 • Przydzielenie zgłoszenia zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie jego procesem naprawy,
 • Kontrola statusu zgłoszenia,
 • Możliwość integracji z formularzem reklamacji umieszczonym na stronie internetowej przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie procesem naprawy błędu.