Jesienne wieści z Ameryki

Jesienne wieści z Ameryki

Mamy nową wersję SugarCRM 6.3

Ach…ten Sugar ciągle mknie do przodu. W Czerwcu ogłoszono wersję 6.2., a już w Listopadzie mamy wersję Sugar 6.3.!!! Najnowsze zmiany w całości dotyczą wszystkich komercyjnych edycji SugarCRM i częściowo edycji Community. Niemniej jednak najbardziej niech cieszą się  Administratorzy i Deweloperzy :)

Co zatem nowego?

  • Eksport/Archiwizacja e-maili do Sugar za pomocą dowolnego klienta poczty (tylko w komercyjnych edycjach)

Użytkownik otrzymuje adres archiwizujący e-maile do systemu. Wpisuje go zawsze np. w DW lub CC okna wysyłki i za jednym przyciskiem wysyła e-maila do odbiorcy i do Sugar’a;

  • Uproszczony import danych, nawet z narzędzi Google

Możliwość zarządzania ustawieniami importów, zapisywania ich; import plików z dowolnymi formatami separatorów bez konieczności uprzedniego ich definiowania, system powiadomień o imporcie itd  (import z narzędzi Google tylko w komercyjnych edycjach);

  • Bardziej zaawansowana konwersja Namiarów

Użytkownik sam wybiera, jak chciałby dany Namiar przekonwertować np. w Kontakt, ustala, gdzie mają zapisać się relacje itd;

Lepsze możliwości importu, masowej aktualizacji, nadawania uprawnień do masowych działań użytkowników; zarządzanie importem, konwersją Namiarów; efektywniejsze wykorzystanie AJAX i związana z tym lepsza wydajność i czas odpowiedzi systemu oraz usprawnienie Sugar Logic (Sugar Logic wystepuje w edycjach komercyjnych).