Wykorzystaj Sugar do zburzenia silosów danych!

Wykorzystaj Sugar do zburzenia silosów danych!

Powstanie silosów w firmach, to niebezpieczne zjawisko. Polega ono na tym, że pewne informacje, czy dane nie wypływają poza działy funkcjonujące w przedsiębiorstwie. W efekcie pracownicy tych jednostek organizacyjnych działają przede wszystkim na własny rachunek. Nie widzą tym samym szerszej perspektywy biznesowej swoich działań, w tym celów całości organizacji. Funkcjonują więc w zamkniętych szczelnie silosach.

Pierwszym celem funkcjonowania organizacji, w której zaczęły występować silosy, powinno być ich zburzenie. Dotyczy to także silosów związanych z brakiem przepływu danych pomiędzy różnym oprogramowaniem. Tylko właściwie uporządkowany przepływ danych pomiędzy działami w firmie i praca nad wspólnymi celami sprawią, że w przedsiębiorstwie będzie można podejmowaćwłaściwe decyzje zarządcze.

Silosy danych w sprzedaży

Kluczowe dane dotyczące klientów, ich obsługi oraz historii sprzedaży są przechowywane w wielu różnych systemach informatycznych. Mogą to być rozwiązania CRM, ERP, Marketing Automation, poczta e-mail, centrala telefoniczna i wiele innych. Trudnością jest więc nie tylko przepływ informacji o klientach pomiędzy systemami, ale również poszukiwanie odpowiednich danych i ich wzajemne porównywanie ze sobą. Ręczne próby rozwiązania tych problemów nie dość, że trwają długo, to z reguły są skazane na niepowodzenie. Brakuje w nich zaprojektowanych algorytmów do zestawiania danych ze sobą.

Dlaczego Sugar może pomóc zburzyć silosy?

System klasy CRM powinien być traktowany jako podstawowe narzędzie realizacji strategii Customer Relationship Management. Dlatego też Sugar doskonale nada się do zburzenia silosów pomiędzy wszystkimi działami w firmie, których działalność dotyczy sprzedaży i obsługi klienta, w tym również marketingu. Warto zaznaczyć, że nie każdy funkcjonujący na rynku system klasy CRM podoła temu zadaniu. Sugar wyróżnia się na tym polu ogromnymi możliwościami analizy, łącznia danych i raportowania.

Jak tego dokonać?

Pierwsze, co Sugar może zaoferować, to integracja wszelkiego rodzaju kalendarzy, poczty e-mail i kontaktów. Jednak fakt ten nie kończy się na spójnym zaprezentowaniu tych danych w systemie CRM. Istotą jest to, by na podstawie tych informacji, system CRM mógł pomagać analizować zachowania klientów – np. czy klienci są zadowolenia z obsługi, czy nie, albo jakie jest prawdopodobieństwo kolejnego zakupu.

Drugą kwestią jest otwartość na wszelkie integracje z innymi systemami. Sugar jest przygotowany do tego, aby można było zintegrować go z wieloma innymi systemami informatycznymi. Dzięki temu możesz zdecydować które dane np. z systemu ERP, czy Marketing Automation chcesz na bieżąco przekazywać handlowcom do systemu CRM.

Pierwszy i drugi punkt stanowią podstawę do zburzenia silosów. Jest nią zapewnienie przepływu informacji pomiędzy działami, lub poszczególnymi osobami. Wykonując te dwie rzeczy sprawiamy, że informacja zaczyna być w firmie dobrem ogólnodostępnym. Kolejne dwa punkty będą poruszały już kwestię odpowiedniego zaprezentowania i analizowania danych.

sugar fall18

Warto zastanowić się, jak zaprezentować handlowcom dane przesłane do systemu CRM z zewnętrznych źródeł. To właśnie od sposobu prezentacji zależy w dużej mierze to, czy dane te zostaną dobrze wykorzystane. Tym samym warto stworzyć nowe tabele, wykresy, dashboardy czy subpanele danych. Następnie trzeba zastanowić się, w których miejscach systemu je umieścić, aby stały się jak najbardziej użyteczne. Sugar wykazuje się w tym względzie bodajże największą elastycznością ze wszystkich systemów CRM klasy Enterprise na rynku. Dzięki rozbudowanej architekturze systemu oraz dostępowi do kodu źródłowego, każda firma może dowolnie zaprojektować sposób i miejsce prezentacji danych.

Ostateczne zburzenie silosów następuje natomiast w momencie wykorzystania niezwykle szerokich możliwości systemu Sugar w zakresie analizy danych i raportowania. Architektura systemu pozwala na to, żeby wbudowany silnik raportowy mógł zestawić dosłownie każdą informację umieszczoną w systemie, pod dowolnym kątem. Tym samym istnieje możliwość stworzenia najróżniejszych zestawień danych i wyciągania na ich podstawie wniosków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dotyczy to nie tylko danych wprowadzanych przez użytkowników systemu, ale także informacji importowanych do systemu dzięki przeprowadzonym integracjom. Tym samym możliwe jest stworzenie prawdziwego mechanizmu Big Data. Pozwoli on na szeroką analizę danych sprzedażowych z informacjami np. z systemu ERP, czy też Marketing Automation. To już tylko krok od podjęcia właściwych decyzji zarządczych. Mogą one dotyczyć każdego aspektu działalności związanej ze sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem. Co istotne, możliwości raportowe Sugara pozwalają w intuicyjny sposób przygotowywać raporty każdej osobie, której zostaną nadane uprawnienia. Wszystko bez konieczności znajomości programowania.