Łatwe wdrożenie CRM. Jak przygotować system do migracji danych?

Łatwe wdrożenie CRM. Jak przygotować system do migracji danych?

W dzisiejszym środowisku biznesowym wiele firm i działów IT zaczyna uważniej przyglądać się swoim wewnętrznym działom, aby upewnić się, że ludzie, procesy i technologie odpowiedzialne za funkcjonowanie ich firm pomagają, a nie utrudniają ich działalność.

Dla organizacji ważne jest, aby mieć jasną dobrze zaplanowaną strategię i pomysł na to, jakie cele chce osiągnąć dzięki migracji CRM. Jednak prawda pozostaje taka, że wdrażanie nowych procesów jest trudne i, szczerze mówiąc, jest to jedna z najtrudniejszych prac, jakie mogą wykonać zespoły – niektóre mogą zmagać się ze zmianą samą w sobie ze względu na ryzykowny i nieznany charakter, a inne zespoły zmagają się z samymi nowymi procesami, ponieważ nie mogą uzgodnić najlepszego sposobu na ich usprawnienie pod względem operacyjnym. Najtrudniejsze jest jednak zdefiniowanie nowego procesu i poczynienie postępów jeśli chodzi o wdrażanie kluczowych zmian i przekształcenie planów w działania.

Poniżej znajdziesz cztery porady, które warto wziąć pod uwagę w trakcie wdrożenia CRM i migracji danych, tak aby proces przebiegł jak najbardziej sprawnie.

4 porady jak najlepiej przygotować się na migrację

1. Uporządkuj swoje dane

Częstą przeszkodą, na którą napotyka wielu sprzedawców i specjalistów ds. marketingu w procesie wdrażania, są organizacyjne trudności. Mówiąc o tym, chodzi o bycie zasypanym przez stale rosnący niekontrolowany, gigantyczny stos nieistotnych, błędnych i nieaktualnych danych. Aby wydostać się z kłopotów, zanim będzie za późno, należy uczynić z uporządkowania danych nawyki, które się utrwalają, zwłaszcza gdy przygotowujesz się do zmiany dostawcy CRM.

Jakość danych jest najważniejszym elementem każdej strategii analityki biznesowej. Tworzenie systemów do gromadzenia i dystrybucji informacji to jedno, ale jeśli informacje te zostaną uszkodzone, staną się bezużyteczne. Bez względu na to, w jakiej niszy działa firma i jakiego rodzaju dane gromadzi, czyszczenie danych będzie wymogiem.

Obecnie istnieje mnóstwo danych na temat każdej firmy na świecie. Ufasz tym materiałom, aby odkryć spostrzeżenia, które pozwolą Ci skutecznie dotrzeć do klientów i potencjalnych klientów we właściwym czasie i za pomocą właściwego kanału. Zazwyczaj informacje te znajdują się w systemie CRM, dzięki czemu można sprawdzić profil dowolnego konta, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Złe dane powodują również dłuższe cykle sprzedaży z powodu nieefektywności i czasochłonnych zadań administracyjnych. Bez sprawnego CRM sprzedawcy będą mieli trudności ze znalezieniem nowych potencjalnych klientów lub będą spędzać czas nad nieaktualnymi informacjami o możliwościach.

Czyste dane zwiększają zdolność firmy do podejmowania decyzji, ponieważ kierownictwo może polegać na dokładności raportów. Jeśli dane zostały uszkodzone lub są przesycone nieistotnymi wiadomościami, wówczas te same raporty nie będą tak dokładne. Porządkowanie danych usuwa bałagan i zapewnia firmom informacje potrzebne do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji.

wdrożenia crm

2. Wstępne mapowanie danych

Na najbardziej podstawowym poziomie mapowanie danych polega na pobieraniu różnych zestawów informacji i umieszczania ich we właściwym miejscu w systemie CRM. Zazwyczaj firmy, które to robią, sprawiają, że ich informacje są bardziej dostępne i uporządkowane, nie tylko dla ich zespołów, ale także dla klientów.

Dla każdej firmy, która naprawdę polega na danych, istotne jest określenie wzajemnych powiązań między różnymi elementami informacji. Wiadomości, które są źle zmapowane lub wcale, ostatecznie doprowadzą do problemów na dalszych etapach, ponieważ przemieszczają się one w organizacji. Chociaż proces mapowania może być zniechęcający dla firm, jest to absolutnie kluczowy krok w procesie wdrażania, ponieważ podejmowanie decyzji w dużej mierze zależy od dokładnych danych.

Pomyśl o zidentyfikowaniu informacji jako o czymś, co później Ci się przyda. Nikt nie jest doskonały. Będą chwile, kiedy dane zostaną uszkodzone, bez względu na to, jak doskonałe jest nasze obecne rozwiązanie. Mapowanie zależności gwarantuje, że gdy zostaną one uszkodzone, nie spowoduje to później większych problemów. Poświęć trochę czasu na mapowanie zależności informacji. Zaoszczędzi to wiele czasu na próbach ustalenia, które inne systemy zostały dotknięte awarią. Prawidłowo wykonane mapowanie danych zapewnia, że organizacje działają niezawodnie.

Teraz gdy mapowanie informacji stało się powszechnym działaniem w świecie biznesu, konieczność korzystania ze zautomatyzowanych i wydajnych technologii nigdy nie była ważniejsza. Nowoczesne narzędzia mogą zaspokoić potrzeby w zakresie wstępnego przetwarzania danych i zapewnić lepsze wyniki niż interwencja człowieka, która czasami może być subiektywna i podatna na błędy.

3. Nie automatyzuj niedziałających procesów

Zrozum swoje obecne problemy i zajmij się nimi przed rozpoczęciem wdrożenia CRM. Ta rada jest dość prosta, ale wiele osób jej nie stosuje.

U podstaw BPM leży zrozumienie, w jaki sposób jest wykonywana praca w organizacji, aby w razie potrzeby można było wprowadzić ulepszenia. Poprzez mapowanie każdego etapu procesu, BPM zapewnia wgląd w obszary wymagające poprawy, które wcześniej mogły nie być widoczne.

Ale BPM to nie tylko usprawnianie istniejących procesów; to także tworzenie nowych od podstaw. Budując nowe funkcje lub udoskonalając stare za pomocą narzędzi BPM, firmy muszą rozważyć, w jaki sposób każdy element pasuje do siebie, mając na uwadze ogólne cele.

Wdrażając praktyki BPM w swojej organizacji, będziesz w stanie łatwiej identyfikować nieefektywności i usprawniać workflow w różnych działach. Prowadzi to z czasem do poprawy wskaźników wydajności, a także oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu ilości błędów.

Aby osiągnąć ten poziom optymalizacji, czy to w IT, czy w procesach biznesowych, pierwszym krokiem jest uzyskanie pełnego zrozumienia tego, co należy zmienić. Wiąże się to z identyfikacją zadań składających się na proces i usunięciem wszelkich niepotrzebnych elementów, które nie przyczyniają się realizacji celów lub są tam tylko dlatego, że „zawsze tak robiliśmy”. Optymalizacja może polegać na przyspieszeniu działania IT i firmy.

wdrożenia crm

4. Upewnij się, że Twoja nowa platforma jest konfigurowalna i oferuje niestandardowe opcje

Jeśli chcesz kupić oprogramowanie dla swojej firmy, możesz mieć trudności ze znalezieniem rozwiązania, które robi dokładnie to, czego potrzebujesz. Im bardziej złożona potrzeba, tym mniej dokładne dopasowanie. Ostateczna decyzja nie powinna jednak opierać się na „dostosowaniu lub konfiguracji”, ale na „dostosowaniu i konfiguracji”.

Podczas migracji na nową platformę należy upewnić się, że nowy dostawca może nadać priorytet możliwościom dostosowywania i zapewnić użytkownikom nieszablonowe opcje. Funkcje te zapewniają, że platforma może adaptować się do indywidualnych potrzeb i zaoferować użytkownikom natychmiastową funkcjonalność.

Chociaż żaden system CRM nie jest stworzony, aby zaspokoić wszystkie. Odpowiedni CRM pozwoli Ci mieć ciastko i zjeść ciastko.

Droga do sukcesu wdrożenia CRM

Wprowadzenie nowych procesów i protokołów w całej organizacji jest wyzwaniem.  Aby te procesy były trwałe, należy upewnić się, że wszyscy są na pokładzie i ustanowić system w celu zwiększenia dostosowania firmy. Postępując zgodnie z tymi krokami, można położyć podwaliny pod skuteczne tworzenie i wdrażanie wszelkich nowych procedur w firmie.

Należy pamiętać, że aby system przyjął się w całej firmie, trzeba zaangażować wszystkich we wdrożenie systemu.

Jeśli zainteresował Cię ten temat. Skontaktuj się z nami!