Najnowszy Sugar 7.8

Najnowszy Sugar 7.8

SugarCRM zaprezentował niedawno najnowszą wersję systemu o numerze 7.8. W dzisiejszym wpisie przybliżymy zmiany jakie zaszły w zakresie funkcjonalnym tej popularnej aplikacji do zarządzania relacjami z klientami. Jak zostało to określone w oficjalnej komunikacji marki – wdrożone modyfikacje dotyczą przede wszystkim: usprawnień na rzecz stworzenia elastycznej platformy CRM oraz poprawienia User Experience.

Sugar 7.8 – elastyczna platforma CRM

Rozpoczynając od obietnicy dostarczania elastycznej platformy CRM udoskonalono narzędzie Advanced Workflows (inaczej: Process Author). W najnowszej wersji systemu moduł pozwala na:

  • stosowanie złożonych, dynamicznych kalkulacji – np. przypisywania Namiarów handlowcom, na podstawie współrzędnych geograficznych;
  • wizualizację działań dotychczas obsługiwanych przez Logic Hooks i Sugar Logic;
  • blokowanie pól na okres trwania konkretnego procesu – np. w przypadku, gdy należy uniknąć dokonywania zmian na rekordach biorących udział w aktywnej Szansie (w tym przypadku dopuszcza się obejście reguły po uzyskaniu akceptu przełożonego).

W wymiarze End User Experience dla funkcji blokowania pól poprawiono widok listy oraz widok okna rekordu. W wersji 7.8 wyświetlane są komunikaty o udziale w aktywnym procesie oraz  możliwości wystąpienia blokowanych pól.

Dobrym przykładem blokowania pola w trakcie aktywnego procesu jest uniemożliwienie przyznania rabatu nowym kontrahentom. Istnieje przy tym możliwość ustalenia reguły, która pomoże zbudować jednolitą politykę rabatowania po wypełnieniu z góry przyjętych warunków. Zasada może zostać zawieszona na podstawie procedury akceptu dla niestandardowych działań – patrz rysunek poniżej.

Sugar 7.8

Sugar User Experience

Dla poprawy obsługi systemu oraz pozytywnego doświadczenia użytkownika dopracowano następujące elementy:

  • User Focus – wyróżnienie aktywnego, aktualnie wykorzystywanego przez użytkownika pola;
  • Keyboard Paths – aktywacja dodatkowych ścieżek nawigacji przy pomocy klawiatury;
  • Content Labelling – etykietowanie zawartości i użyteczności zwiększonej liczby pól.

Poważną zmianą w zakresie User Experience jest rozszerzenie zakresu uprawnień dla Wybranych Zespołów. Administrator otrzymał możliwość przyznania autoryzacji dla zwielokrotnienia zasięgu danych wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników. Dzięki temu Właściciel (Owner) może udostępnić rekord Szansy innym, posiadającym wiedzę ekspercką współpracownikom.

Z punktu widzenia zarządzania uprawnieniami – w panelu administratora pojawiła się opcja przyznania prawa do edycji Właścicielowi i Wybranym Zespołom. Natomiast osoba, której przypisano Szansę w oknie rekordu otrzymała funkcję wskazania użytkowników uprawnionych do podglądu i modyfikacji zawartości. W odróżnieniu od wersji 7.7. Sugar 7.8 posiada również znaczącą przewagę w zakresie delegowania uprawnień. Postęp funkcjonalny najlepiej oddaje poniższa grafika.

sugar 7.8

Dla poprawy stabilności systemu Sugar 7.8 uaktualniono biblioteki kodu programistycznego oraz wzmocniono zdolność integracji przy pomocy API z innymi aplikacjami i/lub rozszerzeniami. Wersja 7.8 obsługuje uaktualnienia od 7.7.X i jest dostępna dla wszystkich typów wdrożenia On-Demand i On-Premise. Jest również przystosowana dla nowych instalacji i uaktualnień oferowanych klientom działającym na MySQL, DB2, Oracle, czy bazach danych Microsoft SQL Server.

Podsumowanie

Najnowsza odsłona systemu firmy SugarCRM w jeszcze doskonalszy sposób pozwala na dalekowzroczne projektowanie relacji z klientami. Szerszy zakres uprawnień dla zespołów oraz blokowanie wybranych pól zapewniają jednolite podejście do procesów sprzedażowych w całej organizacji. Dzięki prostym usprawnieniom możliwe jest bardziej efektywne wypełnianie szeroko rozumianej misji Customer Relationship oraz budowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa. Otwarty kod systemu pozwala również na dalsze usprawnienia, np. realizowane przez zewnętrzną firmę wdrożeniową, tak, aby w jak najlepszy sposób dopasować produkt finalny do indywidualnych potrzeb.