Zacznij korzystać ze sztucznej inteligencji w Twoim systemie CRM. Odkryj funkcje AI w SugarCRM

Zacznij korzystać ze sztucznej inteligencji w Twoim systemie CRM. Odkryj funkcje AI w SugarCRM

Trudno o organizację, która działała jeszcze bez systemu CRM. Jednak to, do czego zdolne jest tego typu oprogramowanie, uległo w ostatnim czasie diametralnej zmianie. Jeżeli korzystasz z narzędzia opracowanego przed wakacjami tego roku, najpewniej nie masz w nim jeszcze funkcji zasilanych przez sztuczną inteligencję. Natomiast zgodnie z badaniami Gartnera, prawie 80% dzisiejszych nabywców poszukuje już tego typu możliwości podczas podejmowania decyzji o nowym systemie. Mechanizmy AI są już zresztą bez problemu dostępne w przynajmniej kilku popularnych aplikacjach. SugarCRM włączając.

Czytaj dalej, jeżeli interesuje Cię, z jakich mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML) możesz już dzisiaj swobodnie skorzystać.

AI w systemie CRM

Istnieje kilka typów sztucznej inteligencji. Ta, najbardziej rozpowszechniona w dzisiejszych systemach CRM, to sztuczna inteligencja generatywna. Jest to taki rodzaj technologii AI, która pomaga komputerom tworzyć nowe rzeczy, np. obrazy, teksty, analizy. W przypadku oprogramowania dla biznesu może się przydać np. do sporządzania notatek po spotkaniach, opisów statusu na szansach sprzedażowych, generowania maili czy predykcji wyników sprzedażowych. Wpisuje się to w następujące cztery kategorie:

  1. Generowanie dogłębnych analiz dotyczących relacji z klientem
  2. Hiperpersonalizacja interakcji w celu osiągnięcia wyższego poziomu CX i zwiększenia lojalności wobec marki
  3. Propozycja kolejnych kroków w procesie na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych
  4. Generowanie szczegółowych prognoz biznesowych

AI w systemach CRM: korzyści

Przedsiębiorcy mogą dziś korzystać z możliwości generatywnej AI na wiele sposobów. Zastosowanie tego typu rozwiązań przyspiesza i efektywizuje Twoje działania. Dzięki nim możesz szybciej i sprawniej zdobyć lepszą pozycję na rynku i rozwinąć prowadzony biznes.

Podstawowe korzyści związane z włączeniem funkcji AI w systemie CRM dotyczą następujących obszarów:

Wzmocnienie bezpieczeństwa danych: Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemie CRM to ogromna szansa na rozwój. Takie oprogramowanie należy jednak odpowiednio zabezpieczyć. Renomowani dostawcy uczynili z tego swój priorytet. Sięgając po narzędzia takie jak SugarCRM zyskujesz gwarancję najwyższych standardów bezpieczeństwa danych. Zachowujesz też kontrolę nad tym gdzie i w jaki sposób przetwarzane są informacje oraz kto i w jakich sytuacjach ma do nich dostęp.

Trafne wytyczanie priorytetów: Systemy CRM zasilone przez sztuczną inteligencję skupiają się na automatyzacji procesów, umożliwiając redukcję pracy manualnej i skoncentrowanie się na zadaniach o wysokim priorytecie. Nareszcie możesz się skupić na pogłębianiu relacji z klientami oraz opracowywaniu innowacyjnych pomysłów.

Automatyzacja wszystkiego: Systemy CRM zasilone przez sztuczną inteligencję to jeszcze intensywniejsza automatyzacja procesów biznesowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych sposobów rozwiązania generatywne identyfikują potencjalne zatory i sugerują usprawnienia, tam, gdzie jest to potrzebne. Dzięki nim Twój biznes pozostaje elastyczny w dynamicznych warunkach rynkowych.

AI w systemach CRM: przykłady zastosowania

Generatywna AI, w połączeniu z systemem CRM, pomaga odciążyć pracowników oraz usprawnić codzienne operacje. Oto kilka przypadków jej użycia, które można zastosować w organizacjach z różnych branż.

Zbieranie danych

Generatywna AI może pomóc w automatycznym uzupełnianiu systemu, przy minimalnym zaangażowaniu pracowników z działu sprzedaży. Po wpisaniu służbowego adresu e-mail, reszta informacji kontaktowych może być po prostu wygenerowana. Użytkownik, zamiast je odszukiwać i wprowadzać, wystarczy, że je zatwierdzi i tylko w szczególnych przypadkach – wyedytuje. Mała rzecz, ale z pewnością wpłynie na efektywność zespołu. Im mniej czasu poświęcasz przecież na działania operacyjne, tym więcej uwagi otrzymuje klient.

Kwalifikacja i pielęgnowanie leadów

Generatywna AI może być wykorzystywana w procesie obsługi leadów. Przydaje się między innymi do hiperpersonalizacji interakcji z potencjalnymi klientami. Pomaga też usprawniać proces kwalifikacji za pomocą algorytmów generatywnych.

System CRM można też wyposażyć w możliwości przetwarzania języka naturalnego, co pozwala analizować i reagować w bardzo kontekstowy sposób. Zintegrowana z narzędziem Marketing Automation i systemem CRM, generatywna AI może też pomóc w dostarczaniu bardzo spersonalizowanych kampanii lead nurturing. Inną korzyścią wynikającą z wykorzystania generatywnych rozwiązań CRM jest możliwość przeprowadzania analizy zachowania leadów w czasie rzeczywistym i dostosowania strategii sprzedaży do uzyskanych wniosków.

Zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach biznesowych

Systemy CRM zasilone przez AI są doskonałym narzędziem do zwiększania skalowalności w obliczu płynnych potrzeb biznesowych. Narzędzia AI mogą analizować duże zbiory danych (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i przewidywać odpowiednie ścieżki działania dla rozwijających się gałęzi biznesu i nowych warunków rynkowych. Mogą też zautomatyzować szereg zadań, od tworzenia treści po zadania powtarzalne, a nawet elementy obsługi klienta.

Inteligentna prognoza sprzedaży

Systemy CRM zintegrowane z AI działają przez analizę historycznych zbiorów danych i kompilowanie ich z wewnętrznymi i zewnętrznymi informacjami. W tym kontekście firmy mogą korzystać z dynamicznych i precyzyjnych prognoz sprzedaży.

Ponadto generatywne CRM-y mogą wykrywać makroekonomiczne zmiany, takie jak zmiany w zachowaniu konsumentów i na rynkach, pozwalając firmom dostosować się i generować bardziej precyzyjne szacunki w dynamicznych rynkach. Inne aspekty prognozowania sprzedaży, gdzie takie technologie mogą pomóc, to dokładne przewidywanie wyników sprzedaży do planowania strategicznego i alokacji zasobów oraz generowanie opartych na danych wskazówek do optymalizacji strategii sprzedażowych i maksymalizacji przychodów.

Wykrywanie szansy na up-selling i cross-selling

Narzędzia do rekomendacji zasilane przez AI są świetnym sposobem zwiększenia średniej wartości zamówienia klienta, poprawy ogólnego doświadczenia i wypracowania lojalności wobec marki. Generatywna sztuczna inteligencja w systemie CRM może przeanalizować historię zakupów klienta i rozpoznać jego preferencje, a następnie wskazać produkty, które mogłyby go zainteresować. Takie rozwiązania mogą być stosowane w interfejsach zakupów online, kampaniach e-mailowych lub bezpośrednich interakcjach z przedstawicielami sprzedaży.

Wsparcie Customer Service

Systemy CRM z AI mogą być zaprogramowane do rozpoznawania i automatycznego reagowania na powtarzające się zapytania. Takie narzędzia mogą być wykorzystane do identyfikowania ostatniego zakupu klienta, ostatniej interakcji z przedstawicielem obsługi, omawianych tematów lub nawet kwoty, jaką klient wydaje na produkt lub usługę w określonym czasie.

Automatyzacja płatności

Generatywna sztuczna inteligencja może Ci też pomóc w automatyzacji komunikacji związanej z płatnościami. Na przykład, gdy klient zalega z opłaceniem faktury, Twój CRM może wysyłać automatyczne przypomnienia windykacyjne. Dzięki AI będą one zawierały dokładne szczegóły zawartej transakcji. Ponadto sztuczna inteligencja może tworzyć i wysyłać rozliczenia do regularnych klientów, z odroczonymi terminami płatności. Znacznie upraszcza to proces fakturowania, zmniejszając obciążenie zespołu finansowego.

Podsumowanie

Chociaż generatywna AI to stosunkowo nowa koncepcja, niektórzy producenci CRM już włączyli takową funkcjonalność do swoich produktów. Otwiera to drogę do podnoszenia satysfakcji klientów, poprawy doświadczenia konsumenckiego oraz zdobywania lepszych pozycji na rynku.

Zachęcamy do korzystania ze sztucznej inteligencji w systemie CRM, a szczególnie do odkrywania funkcji opartych na AI w SugarCRM.

Korzystanie z sztucznej inteligencji w systemie CRM to krok w stronę przyszłości, który pozwoli Ci automatyzować procesy, zwiększyć bezpieczeństwo danych, trafniej wytyczać priorytety, a także dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych. Pamiętaj, że SugarCRM, oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, jest gotowe na te wyzwania, oferując nie tylko innowacyjne rozwiązania, ale także bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi.

Rozpocznij nowy etap w zarządzaniu relacjami z klientami, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji w SugarCRM już teraz! Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat AI w systemie CRM, skontaktuj się z naszą Redakcją!