Zmiany w SugarCRM 11

Zmiany w SugarCRM 11

Cukrowy system doczekał się aktualizacji. Nowy SugarCRM 11.0.x dostępny jest zarówno w wersji Professional jak i Enterprise. Co tak naprawdę uległo zmianie? Poniżej wymieniliśmy wszystkie poprawki w systemie.

Warto pamiętać o różnicach między dwoma wersjami systemu. SugarCRM Professional dostępny jest bowiem tylko w chmurze, natomiast wersję Enterprise możemy umieścić na wybranych przez nas serwerach. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to mają one wiele wspólnych feature’ów, ale Enterprise jest o wiele bardziej rozbudowanym systemem.

Zmiany w SugarCRM 11 Professional

Nowy sposób tworzenia dashletów

Pierwszą zmianą, jaką widzimy już na samym początku korzystania z systemu jest nowy sposób tworzenia dashboardów oraz dashboardów kontekstowych. SugarCRM wprowadził niebieską ikonę, która domyślnie wyświetla się z prawej strony ekranu i pozwala na bardzo sprawne dodawanie oraz zarządzanie pulpitem.

Zmiana rozmiaru dashletów oraz ich nielimitowana liczba

Nowością jest ustawienie dowolnej wielkości danego dashletu oraz kolumn, w których są ustawione. Oczywiście jeżeli zmniejszymy okno dashletu do zbyt małych rozmiarów może pojawić się informacja, że dane okno jest zbyt małe, żeby wyświetlać się prawidłowo.

Mailowe powiadomienia o wspomnieniu w komentarzu

Od tej wersji systemu pojawiają się powiadomienia mailowe o oznaczeniu w komentarzach w systemie. Do tej pory takie powiadomienia były widoczne tylko w systemie, ale teraz użytkownicy dostają także powiadomienia na swojego maila.

Dodanie wielu załączników do notatki

Podczas tworzenia notatek możliwe będzie dodanie wielu załączników.

Limit filtrów zwiększony do 50

Przy filtrowaniu np. kontrahentów zwiększono ilość filtrów do maksymalnie 50.

Dostosowanie oraz zapisywanie wielkości i widoczności kolumn w subpanelach

Wchodząc w subpanele możemy manipulować wielkością kolumn oraz widocznością poszczególnych subpaneli. Nowością jest możliwość zapisu konkretnych ustawień.

Ustawienie statusu rozmowy telefonicznej na „w toku”

Jeżeli nasz SugarCRM jest zintegrowany z centralą telefoniczną, status rozmowy automatycznie zmienia się na „w toku”.

Funkcje “Wyświetl raport” i “Odśwież raport” dostępne są dla wszystkich użytkowników

Nowa wersja pozwala na wyświetlanie raportu i jego odświeżanie bez konieczności odświeżania okna przeglądarki.

Edycja rekordu z widoku poglądu podczas „drillowania” raportu

Możliwość edycji danych rekordu podczas tzw. drillowania raportu.

Hiperłącza w polach tekstowych

Przykładowo edytując opis kontrahenta, możemy dodać link, który będzie przenosił nas do wybranej witryny.

Dziennik inspekcji dla rozmów telefonicznych, spotkań i zadań

Od nowej wersji widoczne są zmiany w dzienniku inspekcji dla rozmów telefonicznych, spotkań i zadań.

Ujemne ilości w pozycjach ofert

Jeżeli chcemy dać klientowi kredyt lub rabat możemy dodać ujemną ilość pozycji w ofertach, która wyświetlać się będzie jako kwota z ujemną kwotą.

Kliknięcie edycji rekordu automatycznie pozwala na edycje pola „nazwa”

Po kliknięciu przycisku edycji rekordu od razu możemy pisać w polu „nazwa”, które zostaje wybrane automatycznie oraz jest podświetlone.

Gotowe filtry, które pokazują rozmowy telefoniczne i spotkania, w których dany użytkownik jest gościem

Jeżeli bierzemy udział w spotkaniu, ale nie jest ono przypisane do nas, to i tak będziemy mogli wyfiltrować takie rozmowy, w których braliśmy udział jako „gość”. Filtr nazywa się „moje połączenia jako gość”.

Możliwość zlokalizowania rekordów przypisanych do nieaktywnych użytkowników, za pomocą filtrowania po statusie użytkownika

Stworzono nowy filtr „status”, za pomocą którego można wybrać nieaktywnych użytkowników oraz wszystkie rekordy, które są do nich przypisane.

Zmiany w SugarCRM 11 Enterprise

Zmiany dokonane w wersji Professional znajdują się także w wersji Enterprise. Dodatkowo dostępnych jest tutaj kilka innych rozwiązań.

Możliwość masowego ustawienia zmian z poziomu szansy dla wszystkich otwartych pozycji szans w ramach danej szansy

Dzięki tej aktualizacji możliwe jest masowe ustawienie: “etapu sprzedaży”, “daty rozpoczęcia usługi”, “oczekiwanej daty zamknięcia” i “czasu trwania usługi”.

Możliwość tworzenia wielu ofert na bazie tych samych pozycji szans

Do tej pory można było stworzyć tylko jedną ofertę dla tych samych pozycji szans. Zostało to zmienione w aktualizacji.

Pozycje szans powiązane z usługą

Po aktualizacji system sam oblicza kwotę usługi jeśli zmienimy czas trwania usługi.

Możliwość ustawienia blokady na czas trwania usługi w danym produkcie

Dana usługa trwająca np. 24 miesiące nie może zostać zmieniona przez użytkowników. Jej czas nie może zostać skrócony.

Pozycje szans

Stworzono nowe pole rabatowania w procentach.

Ujemne ilości w pozycjach szans

Analogicznie jak w pozycjach ofert wymienionych wyżej, tyle że w pozycjach szans, które dostępne są tylko w wersji Enterprise.

Możliwość dodania dashletu Interakcje do dashboardu kontekstowego w ofertach i kontaktach

Nowy dashlet wyświetla nam rozmowy telefoniczne, maile, spotkania i notatki powiązane z danym rekordem.

Nowy moduł – Zmiany i Wyjątki Zmiany

Dodano moduł Zmiany i Wyjątki Zmiany, aby zarządzać godzinami pracy pracowników, co może zostać wykorzystane np. przy round-robin w SugarBPM.

Widok rekordu dostępny jest dla innych modułów

Dashlet Widok rekordu jest teraz dostępny również dla modułów Oferty, Rozmowy telefoniczne, Spotkania, Pozycje szans i dashlet ten może być konfigurowany w Studio.