fbpx
 

SugarCRM Polska

02 Mar SugarCRM Professional i SugarCRM Enterprise dostępne na polskim rynku!

Światowy lider dostawców otwartego oprogramowania klasy CRM (Customer Relationship Management) – SugarCRM Inc. rozwija swoją sieć partnerów. Fakt ten cieszy polskie przedsiębiorstwa, gdyż dzięki temu pojawia się możliwość zakupu profesjonalnych systemów firmy SugarCRM u polskiego dystrybutora.

Co to jest SugarCRM?

SugarCRM to wysokiej klasy oprogramowanie biznesowe wspomagające obszar zarządzania relacjami z klientem. Należy on do produktów typu Commercial Open Source, czyli elastycznego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Licencja Open Source gwarantuje udostępnienie kodu programistycznego przez producenta, a co za tym idzie – możliwość nieograniczonego dopasowania systemu przez firmę wdrożeniową do potrzeb przedsiębiorstwa. Commercial Open Source z kolei informuje o tym, iż system wydawany jest zarówno w ogólnodostępnej bezpłatnej edycji (SugarCRM Community), jak i edycjach komercyjnych (SugarCRM Enterprise i SugarCRM Professional). Darmowa wersja systemu SugarCRM Community może być pobrana, zainstalowana oraz użytkowana bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Natomiast wersje odpłatne udostępniają szerszą gamę funkcjonalności oraz zapewniają gwarancję i wsparcie ze strony producenta. Klient może sam zdecydować, czy w jego przypadku bardziej korzystne jest dostosowanie bezpłatnej wersji SugarCRM Community, czy też nabycie wersji licencjonowanej. Uprawnienia do sprzedaży licencji do dwóch komercyjnych aplikacji posiada tylko i wyłącznie oficjalny Partner firmy SugarCRM.

SugarCRM Professional, Enterprise czy może Community?

SugarCRM Professional Edition proponowana jest małym i średnim przedsiębiorstwom. Z kolei SugarCRM Enterprise Edition najbardziej wymagającym firmom oraz korporacjom. Podobnie jak wolna od opłat edycja SugarCRM Community,  edycje komercyjne charakteryzują się otwartym kodem źródłowym. Zatem mogą być rozbudowywane i modyfikowane w nieograniczony sposób, co niewątpliwie jest ogromną zaletą tych rozwiązań i daje przewagę nad tzw. gotowymi rozwiązaniami „out-of-box”. Z kolei ze względu na gotowy zestaw łatwej do dostosowania funkcjonalności, są bezkonkurencyjne nawet w porównaniu do rozwiązań dedykowanych. Co więcej, Partnerzy SugarCRM na bieżąco otrzymują ze strony wsparcie merytoryczne w zakresie oprogramowania oraz świadczenia usług wdrożeniowych. Stąd klient decydujący się na produkt firmy SugarCRM nie tylko ma pewność, że system będzie dostosowany do jego przedsiębiorstwa, ale również że będzie to przeprowadzone w profesjonalny sposób pod okiem amerykańskiego producenta.

Urządzenia mobilne i klient offline

Wśród cech różnicujących komercyjne edycje od edycji darmowej na uwagę zasługują przede wszystkim opcje integracji z urządzeniami zewnętrznymi. Oprócz ogólnodostępnej aplikacji dla systemu Android, SugarCRM Professional oraz Enterprise oferują integrację z urządzeniami typu iPhone oraz iPad. Dodatkowo możliwe jest utworzenie „lekkiej” aplikacji webowej, przeznaczonej właśnie dla środowisk urządzeń mobilnych. W wersji Enterprise ciekawą funkcjonalnością, już w standardzie, jest klient offline. Co to oznacza? Przede wszystkim nie jest konieczny stały dostęp do Internetu – użytkownik może wprowadzić dane za pomocą aplikacji desktopowej, zainstalowanej bezpośrednio na jego komputerze. Natomiast przy ponownym połączeniu dane te zostaną zsynchronizowane z systemem centralnym. Oprócz tego w obydwu edycjach w standardzie dostępne są wtyczki do pakietu Microsoft Office oraz rozbudowane konektory z rozwiązaniami „w chmurze”.

Automatyzacja procesów i generatory PDF

Ponadto rozszerzono automatyzację procesów z zakresu sprzedaży i marketingu w takich kwestiach jak prognoza sprzedaży, zawieranie umów, katalog produktów czy rozbudowane raporty marketingowe. Możliwe jest także opracowanie szczegółowego mechanizmu Workflow dla pojedynczych użytkowników czy teraz także grup użytkowników. Mechanizm taki pozwala na powiadamianie zainteresowanych osób o wszelkich zmianach w rekordach, a także wyzwala odpowiednie akcje po zajściu konkretnego zdarzenia (np. automatyczne planowanie rozmowy telefonicznej po utworzeniu namiaru). Dodatkowo komercyjne wersje SugarCRM pozwalają na generowanie plików PDF (oferty, umowy, faktury itp.) na podstawie zdefiniowanych szablonów, a także ich automatyczną wysyłkę e-mailem.

Narzędzia raportowania i prognozowania

Istotną kwestią w omawianych edycjach jest także rozbudowana możliwość raportowania, w edycji Enterprise nawet o zapytania SQL. W przeciwieństwie do edycji Community, w edycjach komercyjnych użytkownik może sam tworzyć dowolne raporty, macierze czy wykresy w oparciu o wiele kryteriów. Dodatkowo system umożliwia zaawansowane prognozy sprzedaży w oparciu o szanse sprzedaży.Dla użytkownika systemu SugarCRM oznacza to, że może dokonać dowolnych analiz, stosownie do swoich potrzeb. Wersje komercyjne udostępniają także bardzo przydatną funkcję wspomagającą zarządzanie projektami – możliwość analizy w oparciu o wykres Gantt’a. Funkcja ta również nie była dostępna w bezpłatnej edycji Community.

Intuicyjność i elastyczność

Co ważne, istotne dla siebie dane użytkownik może przeglądać z poziomu jednego ze swoich spersonalizowanych dashboardów. Zarówno w wersji Enterprise jak i Professional zyskuje on nowy interfejs. Ma możliwość pracy na kilku stronach głównych i szybkiego tworzenia nowych obiektów w systemie za pomocą paska skrótów bez opuszczania strony, nad którą pracuje. A jeśli zechce powrócić do pozycji, nad którą pracował, może to zrobić w bardzo szybki sposób, gdyż ostatnio analizowane rekordy są widoczne jako odnośniki przy zakładce każdego modułu.

Wsparcie dla administratorów

W nowo udostępnionych edycjach większe możliwości mają także administratorzy.  Zyskali oni oddzielny moduł administracji, który pozwala im na zaawansowane zarządzanie użytkownikami. Kontrolują teraz nie tylko uprawnienia pojedynczego użytkownika, ale też całych grup użytkowników z uwzględnieniem dostępu do pól czy modułów. Wartą uwagi też jest opcja kontroli jakościowej danych przy ich migracji do systemu.

Portal klienta

Edycje komercyjne pozwalają także na podniesienie jakości obsługi klienta. Dzięki udostępnionemu w SugarCRM Enterprise portalowi klienta możliwe jest bezpośrednie śledzenie istotnych dla naszych kontrahentów kwestii (np. statusu zgłoszonych uwag itp.) przez nich samych. Bieżące informowanie klienta o statusie jego spraw stanowi bez wątpienia kluczowy aspekt utrzymywania korzystnych relacji.

Wsparcie i gwarancja

Zdecydowanym atutem w licencjonowanych edycjach jest również rozbudowana pomoc i wsparcie techniczne. Oznacza to dla użytkowników SugarCRM, iż będą oni mogli bezpłatnie w określonych limitach korzystać z pomocy technicznej bezpośrednio od amerykańskich ekspertów firmy SugarCRM Inc. Dodatkowo w ramach licencji oferowana jest także gwarancja na obydwa produkty. Zatem jak widać, komercyjne edycje słodkiego otwartego oprogramowania klasy CRM wprowadzają szereg udogodnień dla użytkownika, menedżera i wreszcie prezesa czy też właściciela przedsiębiorstwa.

Wersja komercyjna czy darmowa?

Przed poszukującymi odpowiedniego systemu klasy CRM pojawia się wybór pomiędzy wolnym od opłat systemem, spełniającym wszystkie współczesne wymogi CRM (Community Edition) oraz odpłatnymi systemami SugarCRM Professional i Enterprise Edition, wzbogaconymi o dodatkowe funkcje. Pomimo widocznych udoskonaleń komercyjnych edycji, nie należy oczywiście odrzucać edycji darmowej. Dla małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonalność SugarCRM Community jest często wystarczająca. W sytuacji gdy tak nie jest, klient powinien rozpatrzyć opcje rozbudowy systemu, korzystając z usług Partnerów – zakupu odpowiednich dodatków lub właśnie zakupu licencji na edycję komercyjną. Niemniej jednak wybór spośród tych opcji nie należy do najprostszych, a skutki złej decyzji mogą często odbijać się na relacjach z klientami czy też nawet funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Partner SugarCRM wspomoże!

Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług Partnerów SugarCRM w zakresie rozpoznania potrzeb klienta i analizy przedwdrożeniowej. Dzięki temu, że maja oni dostęp do każdego rodzaju oprogramowania i stale współpracują z producentem, mogą w obiektywny sposób ocenić czy konieczny jest tutaj np. zakup licencji, czy jednak z uwagi na brak opłat wystarczająca jest niewielka rozbudowa edycji ogólnodostępnej. Ma to szczególne znaczenie, gdy budżet przedsiębiorstwa na wdrożenie systemu jest ograniczony. Doświadczony Partner jest w stanie rzetelnie doradzić odnośnie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. W lutym 2011 firma eVolpe dołączyła do licznego grona Partnerów SugarCRM i jest oficjalnym polskim dystrybutorem licencji na edycje komercyjne. Ponadto może pochwalić się dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu kompleksowych wdrożeń w zakresie oprogramowania biznesowego opartego na licencji Open Source (m.in. systemu SugarCRM), zarówno dla korporacji, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

SugarCRM – słodki otwarty CRM

Nie warto zatem czekać, aż konkurencja przyciągnie naszych potencjalnych klientów tylko dlatego, iż wdrożona u niej metodologia CRM i system wspomagający zarządzanie relacjami z klientem funkcjonuje skuteczniej. Słodki SugarCRM pozwoli na uświadomienie naszym klientom, iż to właśnie oni są dla nas najważniejsi. A klienci docenią ten fakt, co bez wątpienia wpłynie na wzrost ich satysfakcji, jak i naszej sprzedaży.

Read More

28 Lut eVolpe Consulting Group Partnerem SugarCRM na Polskę!

Sugar CRM Partner

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, iż nasza firma została oficjalnie wpisana w poczet światowych Partnerów firmy SugarCRM Inc, grupy zrzeszającej największych światowych dostawców aplikacji SugarCRM. Do tej pory nasza działalność skupiała głównie się wokół usług związanych z wolną od opłat licencyjnych edycją SugarCRM Community. Jako uczestnik programu partnerskiego eVolpe Consulting Group dodatkowo otrzymała uprawnienia do sprzedaży licencji do dwóch komercyjnych edycji SugarCRM, mianowicie do SugarCRM Professional Edition i SugarCRM Enterprise Edition. Funkcjonalność standardowa tych edycji w porównaniu do darmowej jest wzbogacona m.in. o:

  • Opcje zaawansowanego raportowania,
  • Integrację z urządzeniami zewnętrznymi typu iPhone,
  • Integrację z aplikacjami jak Microsoft Office,
  • Automatyzację procesów (mechanizm Workflow) itd.,
  • Klienta offline,
  • Prognozowanie sprzedaży,
  • Portal klienta.

Dla naszych klientów oznacza to nie tylko wybór ze znacznie szerszej oferty, ale także zapewnienie dodatkowej gwarancji i wsparcia technicznego firmy SugarCRM Inc. Ponadto jako oficjalny Partner amerykańskiego dostawcy oprogramowania będziemy na bieżąco otrzymywali z jego strony wsparcie merytoryczne w zakresie programowania oraz świadczenia usług wdrożeniowych, a także możliwość uczestniczenia w światowych konferencjach i seminariach dostawców usług IT dla przedsiębiorstw. Daje nam to ogromny powód do dumy, gdyż dzięki temu jakość naszych usług osiągnie jeszcze wyższy poziom, spełniając najwyższe europejskie i światowe standardy, co zdecydowanie podniesie zadowolenie naszych klientów.

Read More

23 Lut Systemy CRM typu Open Source

Otwarte rozwiązania stają się coraz bardziej popularnym zagadnieniem w świecie biznesu niezależnie od branży. Dynamiczny rozwój darmowych aplikacji z otwartym kodem spędza sen z powiek dostawcom płatnego, licencjonowanego oprogramowania. Jednak docelowi użytkownicy w dalszym ciągu zadają sobie pytania: na czym polega fenomen produktów Open Source i czy są one rzeczywiście udostępniane za darmo?

Idea Open Source, czyli otwartego oprogramowanie zakłada istnienie swobodnego dostępu do systemów informatycznych bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. Oznacza to, iż praktycznie każdy ma prawo do legalnego oraz darmowego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, modyfikowania, a także ulepszania i rozbudowy udostępnianych produktów. Rezultatem tego jest dynamiczny rozwój aplikacji – nad ich rozbudową i ulepszaniem pracują tysiące programistów z całego świata.

Open Source ma także sporo do zaoferowania w zakresie systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem. W ostatnim czasie coraz więcej ogólnoświatowych korporacji decyduje się na darmowe rozwiązania w celu redukcji kosztów nabycia nowego oprogramowania. Do najbardziej znanych korporacji wykorzystujących rozwiązania CRM typu Open Source należą: Coca-Cola, Toyota, FUJIFILM, Loomis, Kia Motors, Axa i wiele innych.

Wykorzystanie otwartego oprogramowania zamiast zamkniętego rozwiązania komercyjnego niesie ze sobą szereg zalet. Przede wszystkim, zgodnie z ideą Open Source, użytkowanie otwartych rozwiązań jest wolne od opłat licencyjnych. Dodatkowo wraz z rozwiązaniem udostępniony jest kod źródłowy oprogramowania, co umożliwia jego dowolną modyfikację. Dzięki temu system może zostać w pełni dostosowany do procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz specyficznych wymagań klienta. Zamknięte rozwiązania pozwalają (jeżeli w ogóle) tylko na dokonanie pewnych zmian konfiguracyjnych. Decydując się zatem na kupno takiego rozwiązania klient musi liczyć się z tym, iż to przedsiębiorstwo będzie musiało podporządkować systemowi swój sposób funkcjonowania lub rozwiązanie nie będzie w pełni zoptymalizowane i nie przyniesie maksymalnej korzyści. Otwarte rozwiązania posiadają jeszcze jedną istotną zaletę – dzięki wykorzystaniu powszechnie znanych technologii oraz przejrzystości kodu można je w łatwy sposób łączyć z innymi systemami. Pozwala to na integrację całego zaplecza informatycznego przedsiębiorstwa, dzięki czemu nie ma problemów ze spójnością danych czy też podwójną pracą użytkowników.

Gdzie jest zatem haczyk? Czy oprogramowanie Open Source rzeczywiście jest darmowe? Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Zacznijmy od podziału kosztów ogólnych (TCO – Total Cost of Ownership), związanych z wdrożeniem i użytkowaniem systemu. Koszty te podzielić możemy na dwie grupy: koszt zakupu produktu oraz koszt usług wdrożeniowych. W przypadku kosztu zakupu produktu sprawa jest prosta – oprogramowanie może zostać samodzielnie pobrane ze strony internetowej i użytkowane w dowolny sposób. Aczkolwiek wszystko zależy od polityki dostawcy oprogramowania. Obecnie dość popularnym zagadnieniem staje się Commercial Open Source. Polega ono na tym, iż dostawca oferuje zarówno produkty darmowe (zawierające podstawową funkcjonalność), jak i wersje odpłatne (posiadające także funkcjonalność dodatkową). Ponadto w myśl idei Open Source każda firma informatyczna może samodzielnie rozbudować produkt udostępniany na licencji Open Source o dodatkową funkcjonalność i dystrybuować go odpłatnie jako własne rozwiązanie. Nie zmienia to jednak faktu, iż użytkowanie wersji podstawowej jest całkowicie bezpłatne. I to jest pierwsza oszczędność przedsiębiorstwa w przypadku wyboru rozwiązania typu Open Source. Kolejnym kosztem ponoszonym w związku z nowym oprogramowaniem są usługi wdrożeniowe. Usługi te wykonywane zazwyczaj przez firmę zewnętrzną, specjalizującą się we wdrożeniach konkretnego rozwiązania. Proces wdrożenia rozpoczyna się analizą przedwdrożeniową procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Jej głównym celem jest identyfikacja potrzeb klienta oraz optymalizacja procesów z wykorzystaniem systemu informatycznego. W następnej kolejności firma informatyczna dostosowuje istniejące rozwiązanie, bazując na wynikach analizy. Dostosowanie polega na modyfikacji istniejącej funkcjonalności systemu lub jej rozszerzeniu. Kolejnym krokiem jest instalacja oraz konfiguracja systemu, a także wprowadzenie danych klienta (tzw. migracja danych). Celem następnego etapu – cyklu szkoleń personelu – jest nabycie przez użytkowników końcowych odpowiednich umiejętności związanych z obsługą, a także ideą wdrożonego rozwiązania. Najistotniejsze są jednak pierwsze miesiące funkcjonowania systemu. Zazwyczaj firma wdrożeniowa oferuje wsparcie techniczne (w czasie tzw. okresu gwarancyjnego). Polega ono na dokonywaniu dalszych poprawek, eliminacji ewentualnych błędów oraz pomocy w obsłudze. Koszt oraz czas wdrożenia jest zależny od złożoności procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz stopnia modyfikacji istniejącego rozwiązania. Zatem jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na wdrożenie darmowego systemu nie może zapominać o kosztach związanych z usługami wdrożeniowymi. Aczkolwiek w przypadku zamkniętych rozwiązań koszty te również występują. Głównym źródłem oszczędności w przypadku wyboru produktów typu Open Source jest zatem brak opłat licencyjnych za ich użytkowanie. Jedynym problemem wydaje się być rynek firm oferujących wdrożenie oraz wsparcie w zakresie rozwiązań Open Source. Jest on stosunkowo młody i na chwilę obecną nie istnieje wielu dostawców specjalistycznych usług wdrożeniowych. Tendencja tego rynku jest jednak wzrostowa i coraz częściej można natrafić na ogłoszenia firm wdrażających konkretne rozwiązania typu Open Source.

Niekwestionowanym liderem otwartych systemów klasy CRM jest system SugarCRM. Prace nad rozwojem systemu trwają nieprzerwanie od 2004 roku. Należy on do produktów typu Commercial Open Source. Darmowa wersja systemu (SugarCRM Community) może być pobrana, zainstalowana oraz użytkowana bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. SugarCRM udostępnia także wersje odpłatne, które posiadają szerszą gamę funkcjonalności. Klient może sam zdecydować, czy w jego przypadku bardziej korzystne jest zakupienie wersji licencjonowanej, czy też dostosowanie bezpłatnej wersji SugarCRM Community. Teoretycznie dostosowaniem systemu może zająć się każdy, kto posiada wiedzę informatyczną. W praktyce jednak okazuje się, iż wdrożenie wymaga także wiedzy biznesowej i znajomości specyficznych zagadnień związanych z systemem. Dlatego też koszty samodzielnego wdrożenia mogą w konsekwencji przewyższyć koszty wdrożenia przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną. Powód tego jest prosty – firma zewnętrzna przeprowadza wdrożenie z pomocą doświadczonych specjalistów, którzy znacznie szybciej i z większą precyzją są w stanie dopasować system do potrzeb przedsiębiorstwa. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku. Kolejną zaletą korzystania z usług firmy wdrożeniowej jest wspomniany okres gwarancyjny. W czasie jego trwania firma wdrożeniowa jest zobowiązana do udzielania wsparcia podczas obsługi oraz naprawy ewentualnych awarii systemu.

Jeżeli chodzi o funkcjonalność standardowej wersji SugarCRM, jest ona idealnym rozwiązaniem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (po dokonaniu odpowiednich konfiguracji). Pozwala ona m.in. na: kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami (namiarami, kontaktami, kontrahentami oraz partnerami biznesowymi), zarządzanie szansami sprzedażowymi oraz procesem sprzedaży, zarządzanie projektami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także zarządzanie kampaniami reklamowymi (marketing mailingowy). Dodatkowo SugarCRM udostępnia liczne narzędzia do tworzenia raportów oraz analizy sprzedaży i rezultatów przyjętych strategii. System może także zostać całkowicie dopasowany do specyficznej branży przedsiębiorstwa lub stanowić podstawę dla rozwiązania dedykowanego (stworzonego od podstaw dla klienta). W tym drugim przypadku zysk dla przedsiębiorstwa jest efektem redukcji czasu stworzenia dedykowanego rozwiązania (a co za tym idzie redukcji kosztów). Powodem tego jest fakt, iż standardowa wersja SugarCRM posiada podstawową funkcjonalność. Zatem stworzenie rozwiązania dedykowanego polega na dostarczeniu funkcjonalności dodatkowej. SugarCRM został zaprojektowany w taki sposób, aby jego rozbudowa była możliwie jak najprostsza. Ze względu na taką elastyczność oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, modyfikacje systemu przebiegają stosunkowo szybko. Firma eVolpe oferuje zarówno konfigurację i dostosowanie systemu, jak i utworzenie systemu dedykowanego dla specyficznej branży lub klienta, bazującego na SugarCRM. Dodatkowo dysponujemy polską wersją językową systemu, a także dodatkowymi modułami (autorskie projekty firmy eVolpe). Oferta eVolpe oprócz kompleksowego wdrożenia obejmuje także szkolenia z obsługi oraz administracji SugarCRM, a także projektowanie dedykowanych modułów wspierających zarządzanie systemem konkretnego klienta.

Wykorzystanie rozwiązań klasy CRM typu Open Source jest bez wątpienia ciekawą alternatywą dla komercyjnych produktów. SugarCRM osiągnął pozycję lidera otwartych systemów CRM nie bez przyczyny. Przede wszystkim został on zaprojektowany w oparciu o nowoczesne technologie webowe, dzięki czemu nie wymaga instalacji na własnym komputerze – użytkownik ma do niego dostęp za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Dodatkowo jego wymagania sprzętowe są stosunkowo niewielkie. Architektura systemu pozwala na błyskawiczne modyfikacje, rozbudowę o dodatkową funkcjonalność, a także integracje z innymi rozwiązaniami. Dzięki intuicyjnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkowanie systemu jest proste i bezproblemowe. Dodatkowo istnieje możliwość integracji systemu z popularnym oprogramowaniem biurowym (Microsoft Office oraz OpenOffice). Najlepszym jednak dowodem na niezawodność systemu jest fakt, iż jest on wykorzystywany przez światowe korporacje oraz liczne instytucje państwowe i rządowe na całym świecie. W związku z tym pozostaje jedno pytanie – czy na pewno opłaca się zakup komercyjnych rozwiązań przy funkcjonalności i możliwościach, które oferują darmowe systemy typu Open Source?

Read More

21 Lut Open Source – mity i fakty

Rozwiązania typu Open Source stają się coraz bardziej popularnym zagadnieniem w środowisku informatycznym. Dynamiczny rozwój darmowych aplikacji z otwartym kodem spędza sen z powiek dostawców płatnego, licencjonowanego oprogramowania. Jednak docelowi użytkownicy w dalszym ciągu zastanawiają się, na czym polega fenomen produktów Open Source, czy warto im zaufać, oraz dlaczego właściwie ktoś udostępnia swoją pracę za darmo.

Open Source, czyli otwarte oprogramowanie, oparte jest na idei wolnego oprogramowania. Zakłada ona istnienie swobodnego dostępu do oprogramowania dla wszystkich jego uczestników. Oznacza to, iż praktycznie każdy ma prawo do legalnego oraz darmowego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, modyfikowania oraz ulepszania i rozbudowy istniejących produktów.

Do niedawna twórcy rozwiązań Open Source kojarzeni byli raczej z anonimową grupą osób, a ich produkty nie wzbudzały zaufania. Obecnie czasy się zmieniły i w dobie kryzysu idea Open Source zdobywa coraz więcej zwolenników. Otwarte oprogramowanie projektowane jest także przez wielkie korporacje, które już zdobyły zaufanie klientów na całym świecie. To sprawia, iż coraz więcej osób jest zainteresowanych uczestniczeniem w procesie tworzenia wspólnego oprogramowania. W konsekwencji aplikacje Open Source rozwijają się niezwykle dynamicznie. Co więcej, idea otwartego oprogramowania ma także sporo do zaoferowania światowi biznesu. Darmowe systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem o dowolnej branży zyskują uznanie i zaufanie u coraz większej liczby dobrze wszystkim znanych firm. Przykładem jest Coca-Cola, Toyota, Axa, Cisco, BBC, Leroy Merlin i wiele innych. Rozwiązania Open Source są także z powodzeniem wdrażane przez instytucje finansowe (np. Bank Federalny Kalifornii), organy państwowe (np. Federalny Sąd Naczelny Szwajcarii, Air Force France) oraz placówki edukacyjne (np. Uniwersytet Harwardzki). Nie zmienia to jednak faktu, że wrzawa wokół Open Source nadal trwa. Przeciwnicy ruchu mają mu sporo do zarzucenia, zaczynając od kwestii moralnych i finansowych, a kończąc na braku profesjonalizmu i wątpliwym bezpieczeństwie oprogramowania.

Dlatego też firma eVolpe postanowiła obalić 6 głównych mitów krążących na temat oprogramowania Open Source.

Mit 1: Sposób wytwarzania otwartego oprogramowania pozostawia wiele do życzenia – zawiera ono dużo błędów i jego docelowi użytkownicy są łatwym łupem dla hakerów. Open Source charakteryzuje brak profesjonalizmu oraz odpowiedniego zabezpieczenia poufnych danych.

Ze względu na rzekomy brak umiejętności oraz doświadczenia twórców otwartego oprogramowania, jego przeciwnicy zakładają, że jest ono bardzo zawodne w porównaniu do komercyjnych rozwiązań. Głównym powodem takiego stwierdzenia jest porównanie sformalizowanego procesu projektowania licencjonowanych produktów do dość swobodnego wytwarzania otwartego oprogramowania. Aczkolwiek przeciwnicy nie biorą pod uwagę faktu, iż w przypadku zaawansowanych projektów Open Source kładziony jest bardzo duży nacisk na czytelność kodu. Ułatwia to jego dalszą modyfikację oraz przyspiesza proces wyszukiwania błędów. Open Source słynie także z dynamiki rozwoju produktów. Zgodnie z główną ideą, programiści z całego świata mogą za pośrednictwem Internetu uczestniczyć w procesie ulepszania aplikacji. Dzięki temu jest ona błyskawicznie rozbudowywane o dodatkową funkcjonalność.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za niezawodnością rozwiązań Open Source jest właśnie ich otwartość.

Im więcej par oczu obserwuje kod, tym mniej błędów pozostaje niewykrytych” – mawiał Eric S. Raymond, zwolennik otwartego oprogramowania, autor The New Hacker’s Dictionary.

Ponieważ kod źródłowy jest wystawiany na widok publiczny, jego użytkownicy sprawdzają go z bardzo dużą dokładnością. Błędy są natychmiastowo wykrywane i poprawiane. Z tego powodu niezawodność aplikacji Open Source jest bardzo wysoka w porównaniu do zamkniętych programów, do których kodu dostęp mają tylko jego twórcy.

Aczkolwiek przeciwnicy otwartego oprogramowania uznają tę właśnie cechę za jego główną wadę. Pośród tych, którzy zauważą błędy w kodzie źródłowym, mogą znaleźć się także i tacy, którzy zamiast poinformować o tym fakcie społeczeństwo Open Source, wykorzystają lukę przeciwko użytkownikom produktu. Z drugiej jednak strony zamknięte rozwiązania również pozostawiają pewne ryzyko odnośnie dostępu do poufnych danych. Kod źródłowy objęty jest tajemnicą, którą znają tylko twórcy oprogramowania. Użytkownik końcowy nie ma zatem żadnej gwarancji, że produkt wykonany dla niego nie ma „podwójnego dna” (co miało niestety niejednokrotnie miejsce w przeszłości) i nie zostanie wykorzystany przez jego twórców przeciwko niemu. Otwartość kodu natomiast pozwala na jego całkowitą weryfikację pod względem bezpieczeństwa oraz uniemożliwia oszustwo ze strony dostawcy oprogramowania.

Mit 2: Open Source wcale nie jest za darmo. Rozszerzenia oraz pełne wersje produktów kosztują tyle, co ich komercyjne odpowiedniki. Ponadto usługa wdrożenia także generuje dodatkowe koszty.

Fakt: Niektóre firmy produkujące rozwiązania Open Source postanowiły udostępniać odpłatnie rozbudowane wersje swoich podstawowych produktów. Nie oznacza to jednak, że darmowe wersje stanowią zaledwie demo, które ma być tylko zachętą do zakupienia ich odpłatnych rozszerzeń. Nierzadko dodatkowa funkcjonalność, udostępniana przez społeczeństwo Open Source, przewyższą tą oferowaną odpłatnie.

Z kolei usługa wdrożeniowa generowała, generuje i generować będzie dodatkowe koszty zarówno w przypadku rozwiązań komercyjnych, jak i otwartych. Jednak za oprogramowanie Open Source nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata licencyjna. Co więcej, użytkownik może sam zadecydować czy chce ponieść jakiekolwiek dodatkowe koszty i zdecydować się na usługę wdrożeniową czy też nie. Najrozsądniej jest oczywiście skorzystać z oferty doświadczonej firmy konsultingowej, jednak użytkownikowi w tej kwestii pozostawione jest prawo wyboru.

Reasumując, w konsekwencji wdrożenie otwartego oprogramowania zmniejsza koszty ogólne całej inwestycji – użytkownik nie płaci za zakup produktu oraz możliwość jego wykorzystywania, a ceny usług wdrożeniowych darmowych rozwiązań nie odbiegają od cen ich komercyjnych odpowiedników.

Mit 3: Open Source nie oferuje profesjonalnego wsparcia technicznego – użytkownik może tylko liczyć na pomoc społeczności. Ponadto nie ma on żadnej gwarancji, iż projekt nie zostanie nagle porzucony.

Fakt: Pomijając sprzeczność z poprzednim mitem (w którym mowa o dodatkowych kosztach usług wdrożeniowych otwartego oprogramowania), mit 3 może być pozostałością po zamierzchłych czasach początku rozwoju Open Source. Jednak w dzisiejszych czasach, kiedy opiekę nad kompleksowymi rozwiązaniami sprawuje nie jeden anonimowy programista, ale często duża korporacja, wsparcie techniczne dla użytkowników otwartych produktów stoi na bardzo wysokim poziomie. Ponadto jeszcze jakiś czas temu aplikacje Open Source nie były aż tak popularne. Nic więc dziwnego, że nie było firm konsultingowych, które byłyby zainteresowane tego typu rozwiązaniami. Obecnie popularność Open Source jest na tyle duża, że w przypadku produktów cieszących się dużą popularnością nie ma problemu ze znalezieniem firmy, która w profesjonalny sposób przeprowadzi wdrożenie, szkolenie oraz udzieli odpowiedniego wsparcia technicznego.

Kolejnym zarzutem przeciwników otwartego oprogramowania jest brak gwarancji ze strony ich twórców na to, że w pewnym momencie prace nad danym produktem nie zostaną porzucone. Być może w przeszłości, kiedy Open Source był obiektem zainteresowania głównie pasjonatów, ryzyko takie było dość spore. Jednak obecnie za darmowymi produktami stoją również duże korporacje, które mają pewną pozycję na rynku. Ponadto każda firma, nawet ta komercyjna, może zbankrutować. I co wtedy się dzieje? Gwarancje, o których pieczołowicie zapewniają dostawcy licencjonowanego oprogramowania, przestają obowiązywać. Użytkownicy Open Source mają w takiej sytuacji przynajmniej kod źródłowy. To sprawia, że praktycznie każdy programista, specjalizujący się w danej technologii, jest w stanie rozwinąć istniejący produkt. W przypadku oprogramowania z zamkniętym kodem jest to bardzo czasochłonne, jeśli nie niemożliwe.

Mit 4: Produkty Open Source trudno zintegrować ze sprzętem oraz innymi programami.

Fakt: Integracja systemów informatycznych z oprogramowaniem Open Source jest znacznie łatwiejsza niż ich integracja z zamkniętymi rozwiązaniami. Powodem tego jest otwartość kodu źródłowego aplikacji Open Source. W przypadku zamkniętych rozwiązań nie jest on zazwyczaj udostępniany programistom. Otwarte aplikacje, dzięki wykorzystaniu powszechnie znanych nowoczesnych technologii oraz przejrzystości kodu, można w łatwy sposób łączyć z innymi systemami. Jeśli zaś chodzi o mit dotyczący trudności integracji otwartych rozwiązań ze sprzętem, wynika on z faktu, iż w przeszłości producenci nie uważali, iż oprogramowanie Open Source jest godne zainteresowania. Jednakże obecnie odkryli oni jego wartość i integracja otwartych rozwiązań ze sprzętem przebiega znacznie sprawniej.

Mit 5: Open Source godzi w prawa wartości intelektualnej. Ponadto udostępnianie swojej wiedzy za darmo powoduje w konsekwencji spadek wartości pracy programisty.

Fakt: Społeczeństwo Open Source przyciąga bystrych, żądnych wiedzy programistów. Są oni nieprawdopodobnie zmotywowani pomimo braku wynagrodzenia. W dodatku nie są oni częścią komercyjnej kultury, gdzie najlepszą drogą do wysokich zarobków jest przeniesienie do kadry zarządzającej. Dlatego też programiści Open Source są zwykle pasjonatami, którzy w dodatku posiadają solidną wiedzę. Ich chęć tworzenia oprogramowania nie dla korzyści materialnych, lecz wyznawanej ideologii, jest takim samym efektem psychologicznym, jak chęć naukowców do prowadzenia badań, które mają na celu przede wszystkim dalszy rozwój. Ponadto z licencji Open Source jasno wynika, że rozwiązanie zawsze będzie należeć do autora, zatem otwartość oprogramowania w żaden sposób nie godzi w prawa własności intelektualnej.

Mit 6: Kto bezinteresownie rozdawałby innym swoje produkty, gdyby były one wartościowe? Jak mówi stare powiedzenie „Nie ma nic za darmo”. A jeżeli nawet jest, to taki produkt z pewnością nie jest godny zaufania.

Fakt: Dlaczego właściwie istnieje taki ruch jak Open Source i kto ma interes w tym, żeby udostępniać za darmo owoce swojej ciężkiej pracy? Jest to najbardziej istotne pytanie, które zadają sobie zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy otwartego oprogramowania. Wszystko zaczęło się od prostego założenia wolnego oprogramowania, czyli możliwości swobodnego dostępu do kodu źródłowego oraz współpracy nad nim przez wielu programistów z dowolnego miejsca na świecie. Brzmi to nieco nierealnie z uwagi na komercyjny charakter obecnych czasów, jednak w jakimś stopniu idea ta ma sens. Jeżeli komuś zależy na szybkim rozwoju oraz weryfikacji swojego produktu, może on udostępnić swój kod i poprosić innych o wsparcie. Dzięki temu jego aplikacja zostanie rozbudowana nieporównywalnie szybciej. Jeżeli chodzi o finansowy zysk firm oferujących otwarte oprogramowanie, należą do niego oczywiście usługi wdrożeniowe, konsultingowe oraz szkolenia w zakresie danego produktu.

Zatem Open Source nie jest nierealnym wymysłem grupy anonimowych, niedoświadczonych osób. Jest to nowy sposób na niezawodne, wysokie jakościowo oraz korzystne cenowo oprogramowanie, którego idei przyświeca wspólne dążenie do określonego celu w taki sposób, aby każdy odniósł jak największy sukces. Z racji tego, że coraz więcej użytkowników widzi korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa w rozbudowie otwartego oprogramowania, można śmiało uznać, że Open Source jest przyszłością wszelkich rozwiązań informatycznych.

 

Read More
mautic is open source marketing automation