SugarCRM Professional i SugarCRM Enterprise dostępne na polskim rynku!

SugarCRM Professional i SugarCRM Enterprise dostępne na polskim rynku!

Światowy lider dostawców otwartego oprogramowania klasy CRM (Customer Relationship Management) – SugarCRM Inc. rozwija swoją sieć partnerów. Fakt ten cieszy polskie przedsiębiorstwa, gdyż dzięki temu pojawia się możliwość zakupu profesjonalnych systemów firmy SugarCRM u polskiego dystrybutora.

Co to jest SugarCRM?

SugarCRM to wysokiej klasy oprogramowanie biznesowe wspomagające obszar zarządzania relacjami z klientem. Należy on do produktów typu Commercial Open Source, czyli elastycznego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Licencja Open Source gwarantuje udostępnienie kodu programistycznego przez producenta, a co za tym idzie – możliwość nieograniczonego dopasowania systemu przez firmę wdrożeniową do potrzeb przedsiębiorstwa. Commercial Open Source z kolei informuje o tym, iż system wydawany jest zarówno w ogólnodostępnej bezpłatnej edycji (SugarCRM Community), jak i edycjach komercyjnych (SugarCRM EnterpriseSugarCRM Professional). Darmowa wersja systemu SugarCRM Community może być pobrana, zainstalowana oraz użytkowana bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Natomiast wersje odpłatne udostępniają szerszą gamę funkcjonalności oraz zapewniają gwarancję i wsparcie ze strony producenta. Klient może sam zdecydować, czy w jego przypadku bardziej korzystne jest dostosowanie bezpłatnej wersji SugarCRM Community, czy też nabycie wersji licencjonowanej. Uprawnienia do sprzedaży licencji do dwóch komercyjnych aplikacji posiada tylko i wyłącznie oficjalny Partner firmy SugarCRM.

SugarCRM Professional, Enterprise czy może Community?

SugarCRM Professional Edition proponowana jest małym i średnim przedsiębiorstwom. Z kolei SugarCRM Enterprise Edition najbardziej wymagającym firmom oraz korporacjom. Podobnie jak wolna od opłat edycja SugarCRM Community,  edycje komercyjne charakteryzują się otwartym kodem źródłowym. Zatem mogą być rozbudowywane i modyfikowane w nieograniczony sposób, co niewątpliwie jest ogromną zaletą tych rozwiązań i daje przewagę nad tzw. gotowymi rozwiązaniami „out-of-box”. Z kolei ze względu na gotowy zestaw łatwej do dostosowania funkcjonalności, są bezkonkurencyjne nawet w porównaniu do rozwiązań dedykowanych. Co więcej, Partnerzy SugarCRM na bieżąco otrzymują ze strony wsparcie merytoryczne w zakresie oprogramowania oraz świadczenia usług wdrożeniowych. Stąd klient decydujący się na produkt firmy SugarCRM nie tylko ma pewność, że system będzie dostosowany do jego przedsiębiorstwa, ale również że będzie to przeprowadzone w profesjonalny sposób pod okiem amerykańskiego producenta.

Urządzenia mobilne i klient offline

Wśród cech różnicujących komercyjne edycje od edycji darmowej na uwagę zasługują przede wszystkim opcje integracji z urządzeniami zewnętrznymi. Oprócz ogólnodostępnej aplikacji dla systemu Android, SugarCRM Professional oraz Enterprise oferują integrację z urządzeniami typu iPhone oraz iPad. Dodatkowo możliwe jest utworzenie „lekkiej” aplikacji webowej, przeznaczonej właśnie dla środowisk urządzeń mobilnych. W wersji Enterprise ciekawą funkcjonalnością, już w standardzie, jest klient offline. Co to oznacza? Przede wszystkim nie jest konieczny stały dostęp do Internetu – użytkownik może wprowadzić dane za pomocą aplikacji desktopowej, zainstalowanej bezpośrednio na jego komputerze. Natomiast przy ponownym połączeniu dane te zostaną zsynchronizowane z systemem centralnym. Oprócz tego w obydwu edycjach w standardzie dostępne są wtyczki do pakietu Microsoft Office oraz rozbudowane konektory z rozwiązaniami „w chmurze”.

Automatyzacja procesów i generatory PDF

Ponadto rozszerzono automatyzację procesów z zakresu sprzedaży i marketingu w takich kwestiach jak prognoza sprzedaży, zawieranie umów, katalog produktów czy rozbudowane raporty marketingowe. Możliwe jest także opracowanie szczegółowego mechanizmu Workflow dla pojedynczych użytkowników czy teraz także grup użytkowników. Mechanizm taki pozwala na powiadamianie zainteresowanych osób o wszelkich zmianach w rekordach, a także wyzwala odpowiednie akcje po zajściu konkretnego zdarzenia (np. automatyczne planowanie rozmowy telefonicznej po utworzeniu namiaru). Dodatkowo komercyjne wersje SugarCRM pozwalają na generowanie plików PDF (oferty, umowy, faktury itp.) na podstawie zdefiniowanych szablonów, a także ich automatyczną wysyłkę e-mailem.

Narzędzia raportowania i prognozowania

Istotną kwestią w omawianych edycjach jest także rozbudowana możliwość raportowania, w edycji Enterprise nawet o zapytania SQL. W przeciwieństwie do edycji Community, w edycjach komercyjnych użytkownik może sam tworzyć dowolne raporty, macierze czy wykresy w oparciu o wiele kryteriów. Dodatkowo system umożliwia zaawansowane prognozy sprzedaży w oparciu o szanse sprzedaży.Dla użytkownika systemu SugarCRM oznacza to, że może dokonać dowolnych analiz, stosownie do swoich potrzeb. Wersje komercyjne udostępniają także bardzo przydatną funkcję wspomagającą zarządzanie projektami – możliwość analizy w oparciu o wykres Gantt’a. Funkcja ta również nie była dostępna w bezpłatnej edycji Community.

Intuicyjność i elastyczność

Co ważne, istotne dla siebie dane użytkownik może przeglądać z poziomu jednego ze swoich spersonalizowanych dashboardów. Zarówno w wersji Enterprise jak i Professional zyskuje on nowy interfejs. Ma możliwość pracy na kilku stronach głównych i szybkiego tworzenia nowych obiektów w systemie za pomocą paska skrótów bez opuszczania strony, nad którą pracuje. A jeśli zechce powrócić do pozycji, nad którą pracował, może to zrobić w bardzo szybki sposób, gdyż ostatnio analizowane rekordy są widoczne jako odnośniki przy zakładce każdego modułu.

Wsparcie dla administratorów

W nowo udostępnionych edycjach większe możliwości mają także administratorzy.  Zyskali oni oddzielny moduł administracji, który pozwala im na zaawansowane zarządzanie użytkownikami. Kontrolują teraz nie tylko uprawnienia pojedynczego użytkownika, ale też całych grup użytkowników z uwzględnieniem dostępu do pól czy modułów. Wartą uwagi też jest opcja kontroli jakościowej danych przy ich migracji do systemu.

Portal klienta

Edycje komercyjne pozwalają także na podniesienie jakości obsługi klienta. Dzięki udostępnionemu w SugarCRM Enterprise portalowi klienta możliwe jest bezpośrednie śledzenie istotnych dla naszych kontrahentów kwestii (np. statusu zgłoszonych uwag itp.) przez nich samych. Bieżące informowanie klienta o statusie jego spraw stanowi bez wątpienia kluczowy aspekt utrzymywania korzystnych relacji.

Wsparcie i gwarancja

Zdecydowanym atutem w licencjonowanych edycjach jest również rozbudowana pomoc i wsparcie techniczne. Oznacza to dla użytkowników SugarCRM, iż będą oni mogli bezpłatnie w określonych limitach korzystać z pomocy technicznej bezpośrednio od amerykańskich ekspertów firmy SugarCRM Inc. Dodatkowo w ramach licencji oferowana jest także gwarancja na obydwa produkty. Zatem jak widać, komercyjne edycje słodkiego otwartego oprogramowania klasy CRM wprowadzają szereg udogodnień dla użytkownika, menedżera i wreszcie prezesa czy też właściciela przedsiębiorstwa.

Wersja komercyjna czy darmowa?

Przed poszukującymi odpowiedniego systemu klasy CRM pojawia się wybór pomiędzy wolnym od opłat systemem, spełniającym wszystkie współczesne wymogi CRM (Community Edition) oraz odpłatnymi systemami SugarCRM Professional i Enterprise Edition, wzbogaconymi o dodatkowe funkcje. Pomimo widocznych udoskonaleń komercyjnych edycji, nie należy oczywiście odrzucać edycji darmowej. Dla małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonalność SugarCRM Community jest często wystarczająca. W sytuacji gdy tak nie jest, klient powinien rozpatrzyć opcje rozbudowy systemu, korzystając z usług Partnerów – zakupu odpowiednich dodatków lub właśnie zakupu licencji na edycję komercyjną. Niemniej jednak wybór spośród tych opcji nie należy do najprostszych, a skutki złej decyzji mogą często odbijać się na relacjach z klientami czy też nawet funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Partner SugarCRM wspomoże!

Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług Partnerów SugarCRM w zakresie rozpoznania potrzeb klienta i analizy przedwdrożeniowej. Dzięki temu, że maja oni dostęp do każdego rodzaju oprogramowania i stale współpracują z producentem, mogą w obiektywny sposób ocenić czy konieczny jest tutaj np. zakup licencji, czy jednak z uwagi na brak opłat wystarczająca jest niewielka rozbudowa edycji ogólnodostępnej. Ma to szczególne znaczenie, gdy budżet przedsiębiorstwa na wdrożenie systemu jest ograniczony. Doświadczony Partner jest w stanie rzetelnie doradzić odnośnie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. W lutym 2011 firma eVolpe dołączyła do licznego grona Partnerów SugarCRM i jest oficjalnym polskim dystrybutorem licencji na edycje komercyjne. Ponadto może pochwalić się dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu kompleksowych wdrożeń w zakresie oprogramowania biznesowego opartego na licencji Open Source (m.in. systemu SugarCRM), zarówno dla korporacji, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

SugarCRM – słodki otwarty CRM

Nie warto zatem czekać, aż konkurencja przyciągnie naszych potencjalnych klientów tylko dlatego, iż wdrożona u niej metodologia CRM i system wspomagający zarządzanie relacjami z klientem funkcjonuje skuteczniej. Słodki SugarCRM pozwoli na uświadomienie naszym klientom, iż to właśnie oni są dla nas najważniejsi. A klienci docenią ten fakt, co bez wątpienia wpłynie na wzrost ich satysfakcji, jak i naszej sprzedaży.