fbpx
 

SugarCRM Polska

sugarcrm system

30 Sty 6 obszarów prowadzenia firmy, które Sugar usprawni za Ciebie

Nie pytaj, jak możesz się dostosować do systemu CRM, ale co system SugarCRM może zrobić dla Ciebie!

SugarCRM oferuje użytkownikom swojego produktu wsparcie na wielu polach. Pozwala między innymi na zbieranie i zarządzanie informacjami na temat klientów. Ponieważ służy wypracowaniu oraz utrzymaniu pozytywnych relacji z Odbiorcami, Namiarami oraz Kontaktami i Partnerami Biznesowymi może być „dźwignią” Twojego biznesu!

Oprogramowanie CRM jest źródłem niezliczonych korzyści. W dzisiejszym wpisie przytaczamy listę sześciu – według nas – najważniejszych zalet systemu tej klasy.

#1 SugarCRM system do porządkowania procesu sprzedaży

 

sugarcrm systemSystem CRM, zwłaszcza taki o otwartym kodzie jak Sugar, może zostać dopasowany do Twojego indywidualnego procesu biznesowego! A ten może się przecież różnić w zależności od rodzaju branży, w której działasz, specyfiki konkretnego produktu, czy usługi i… wielu innych czynników. Liczy się nie tylko to, jak pracują poszczególni pracownicy, ale również jakimi kanałami komunikują się z klientami i resztą zespołu. Sugar porządkuje te rzeczy. Jednym z narzędzi, które wspiera tego typu podejście jest obszar Advanced Workflows. Sprzyja on tworzeniu reguł, dzięki którym każdy pracownik podąża tą samą, wypracowaną, najbardziej efektywną ścieżką. Wszystko odbywa się nie tylko zgodnie z określonymi procedurami, ale również adekwatnie do aktualnych oczekiwań kontrahenta. Co zrozumiałe, te ostatnie będą  również ewoluować wraz z postępem rozmów handlowych. A Twój zespół powinien za tym nadążać.

#2 Oszczędność czasu pracownika

 

sugarcrm systemKorzyść, którą odczują zarówno osoby na stanowiskach managerskich, jak i poszczególni pracownicy Działu Sprzedaży, to skrócenie czasu potrzebnego na spotkania statutowe. Dzięki oprogramowaniu Sugar większość informacji można w wygodny sposób pozyskać w formie raportu generowanego w systemie. Dla handlowców oszczędność polega na odejściu od samodzielnie przygotowywanych zestawień oraz przepisywania informacji do przeróżnych tabeli, wykresów, oszacowań itp. Lejek sprzedażowy – najlepiej w formie dashletu na stronie startowej – pozwala śledzić postępy w dążeniu do wyznaczonego targetu bez dodatkowego wysiłku analitycznego po stronie sprzedawcy. Dyrektorzy oraz Zarząd otrzymują tym samym pełen pakiet potrzebnych informacji, w każdej chwili, bez konieczności zwoływania nadzwyczajnego spotkania. W ten sposób można wygodniej zarządzać nie tylko szansami sprzedażowymi, ale i czasem wszystkich osób zaangażowanych w dany proces.

#3 Automatyzacja czynności

 

sugarcrm systemObawa, którą dość często zgłaszają zespoły sprzedażowe, dotyczy dopasowania systemu CRM do specyfiki ich procedur. Sugar wychodzi naprzeciw tego typu wątpliwościom i umożliwia dostosowanie ścieżki w systemie do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo oferuje automatyzację wybranych przez Ciebie aktywności. Możesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących spotkaniach, przydzieleniu rekordu, przeterminowaniu zaplanowanej rozmowy telefonicznej i wielu innych. System zabezpiecza przed wprowadzaniem duplikatów do firmowej bazy. Jeżeli wskazany adres E-mail, numer telefonu czy adres widnieje już w systemie – zostaniesz zapytany o konieczność scalenia danych. Zapomnij o samodzielnym przeszukiwaniu listy kontaktów, kopiowaniu informacji i innych tego typu czynnościach, które tylko zabierają Twój cenny czas!

#4 Usprawnienie kanałów komunikacji

 

sugarcrm systemW punkcie #1 poruszyliśmy wątek spójnego komunikatu kierowanego do klienta przez osoby z różnych działów w firmie. Ma to bezpośredni związek z tym, jak się porozumiewacie i czy wszystkie kluczowe informacje trafiają do właściwych osób na czas. Sugar sprawia, że współpraca międzydziałowa jest o wiele przyjemniejsza i wymaga mniej wysiłku niż dotychczas. Idealnym przykładem jest kooperacja Marketingu i Sprzedaży, bez której trudno mówić o wymiernym sukcesie całej organizacji. W sytuacji wyrażenia zainteresowania ofertą namiar zostaje przekazany sprzedawcy. Przewaga uzyskana po wdrożeniu systemu polega na tym, że nie startujesz już od zera. Dzięki usprawnieniu kanałów wewnętrznych jesteś w stanie uwzględnić wątki, którymi klient był „karmiony” w newsletterach, kampaniach mailingowych, na łamach strony internetowej i zakładek, które odwiedzał.

#5 Lepsza widoczność

 

sugarcrm systemBez systemu CRM trudno jest uzyskać szczegółowe dane o sprzedaży, a tym bardziej porównać je z dotychczasową wydajnością firmy. Arkusze kalkulacyjne mają swoje ograniczenia i najczęściej dotyczą dość zawężonego obszaru. Próba skorelowania wydajności działań marketingowych z wynikami sprzedaży to zadanie karkołomne, jeśli nie korzystasz z oprogramowania klasy CRM. Sugar pozwala na uwidocznienie zarówno historycznych, jak i aktualnych informacji o klientach, sprzedaży, marketingu i pomocy technicznej i to w dowolny sposób. Dzięki tym szczegółowym informacjom określisz, jakie praktyki są skuteczne, a które wymagają poprawy.

 

 

#6 Bank wiedzy o klientach

 

sugarcrm systemWiedza o klientach bywa rozproszona. Zapewne kojarzysz sytuację, w której numer do osoby decyzyjnej znajduje się w notatniku, którego akurat dzisiaj nie masz ze sobą,  wizytówka -w wewnętrznej kieszeni innej marynarki a na stronie internetowej podano wyłącznie kontakt na Recepcję. Sugar zabezpiecza Cię przed tego typu zdarzeniami. Nawet jeżeli najlepszy handlowiec zmieni pracę i zabierze ze sobą swój osławiony  czarny kalendarz, firma nie utraci istotnych informacji na temat dotychczas prowadzonych ustaleń. Wszystko zapisywane jest na lokalnych serwerach albo w chmurze producenta, czy dostawcy oprogramowania (Sugar oferuje swobodę miejsca instalacji). Oznacza to, że Twoje dane są zawsze dostępne. Do systemu dostaniesz się, korzystając z ulubionej przeglądarki internetowej lub dzięki aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon.

 

Read More

13 Gru Trendy na rynku CRM – prognoza na 2018

Przełom roku to doskonały czas, aby zastanowić się nad tym, co zmieniło się przez ostatnie 12 miesięcy i w jakim kierunku zmierza gospodarka. Wbrew poglądowi, iż jest to zbyt krótki okres, aby wykształciły się rewolucjonizujące rzeczywistość trendy, rynek oprogramowania nieustannie przynosi coraz nowsze rozwiązania technologiczne. Rzecz jasna potrzeba czasu nim przyjmą się one na dobre, ale pewien ogólny kierunek zmian i postępu klaruje się w IT relatywnie szybko.

W przypadku systemów Customer Relationship Management – jak sama nazwa wskazuje – od lat utrzymuje się jedna idea prowadzenia biznesu skoncentrowanego na relacjach z klientami przedsiębiorstwa. To, co podlega ewentualnym modyfikacjom, to sposoby realizowania owej myśli przewodniej w praktyce.

#5 predykcji dotyczących rynku CRM w 2018 roku

Na przestrzeni ostatnich miesięcy rozpędu nabrały następujące tendencje: wdrożenie mechanizmów sztucznej inteligencji, rozwój mobilnej wersji aplikacji, wykorzystanie zewnętrznej infrastruktury serwerowej (tzw. chmury), ubogacenia User Experience oraz ekonomii dzielenia się.

trendy crm 2018

#1 Relationship Intelligence

Wiadomość o przełomie związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ogłaszano już w latach minionych. Dotąd nie zauważyliśmy jednak szczególnego poruszenia na rynku, a systemy, które nie oferują tego typu rozwiązania nadal mają się dobrze. Brak mechanizmów AI (Artificial Intelligence) nie decyduje na razie o zacofaniu produktu. Ich obecność jest raczej zaskakującym dodatkiem, novum, które budzi zainteresowanie, ale nie stanowi jeszcze podstawowego wymogu inwestora. Nie ulega jednak wątpliwości, że trend nabiera rozpędu i coraz więcej firm pretendujących do tytułu lidera się do niego stosuje.

W przypadku oprogramowania CRM bardzo prężnie rozwija się dziedzina Relationship Intelligence. Polega ona na połączeniu kwestii big data, tzw. samouczenia się maszyn oraz sztucznej inteligencji. Wszystko to w celu wytworzenia jak najlepszego doświadczenia użytkownika systemu (User Experience).

W praktyce wygląda to tak, że za uzupełnianie wskazanych pól w systemie odpowiada mechanizm opatrzony odpowiednim algorytmem. W ten sposób do CRM trafiają informacje powtarzalne (machine learning) oraz dane zaciągane z innych systemów (integracje) lub baz danych (AI, big data).

Podgląd zależności na linii firma odbiorca produktów i usług pozwala jeszcze lepiej wykonywać obowiązki opiekuna klienta. Z dostępem do szerokiej gamy informacji na temat partnerów biznesowych, której pozyskanie nie wymaga angażowania czasu i wysiłków zespołu sprzedażowego, w zasadzie każdy może stać się ekspertem do spraw budowania relacji biznesowych.

Strategia rozwoju Relationship Intelligence prowadzona przez SugarCRM na chwilę obecną opiera się przede wszystkim na przedstawionym w 2017 roku narzędziu Hint. Jak wynika z komunikacji producenta będzie to kierunek dopracowywany także w 2018 roku. Więcej na ten temat piszemy tutaj: https://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-hint-relationship-intelligence/

#2 Ekonomia dzielenia się

Rynki światowe już od kilku lat cechuje zwrot ku tzw. ekonomii dzielenia się. Na jej zasadach wykształciło się wiele młodych, prężnych marek takich jak chociażby: Uber, AirBnB, Spotify, czy Netflix. W wielu wypadkach są to przedsiębiorstwa oparte na modelu subskrypcji. Tego typu schemat rozliczeniowy sprzyja utrzymaniu klienta przez dłuższy okres oraz niweluje ryzyko utraty kontaktu po zawarciu transakcji. Z perspektywy konsumenta polega on na odejściu od posiadania na rzecz korzystania z usług i rozliczania się za czas przynależności do programu abonamentowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, również systemy CRM (dotychczas projektowane raczej dla przedsiębiorstw obsługujących klienta z wykorzystaniem call center lub opcji help-desk) muszą zostać przystosowane do zyskującego popularność modelu. W praktyce może to wyglądać tak, że modyfikacji poddane zostaną pewne mechanizmy w ramach modułów Oferty, Faktury, Szanse, czy Prognozowane Przychody. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, w tym te dotyczące predykcji zdarzeń, można zapanować nad statusem subskrypcji i w ten sposób usprawnić prace zespołu sprzedażowego. W 2018 roku będzie to zapewne słuszny kierunek przeobrażeń tej klasy oprogramowania. Duże pole do popisu mają tutaj firmy wdrożeniowe, w tym oficjalni partnerzy SugarCRM. Oferując odpowiednie paczki out-of-box mają oni szansę wesprzeć znaczną część start-upów, zanim rozwiązania dla firm prowadzących działalność na zasadzie ekonomii dzielenia się, wejdą do powszechnego użytku.

#3 Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym

Wydawać by się mogło, że ten aspekt nie ma bezpośredniego przełożenia w kontekście otoczenia CRM. Nic bardziej mylnego. Zwyczaje dotyczące pracy szeregowych użytkowników, podobnie jak czynniki ekonomiczne, kształtują to, w jaki sposób system powinien być zaprojektowany.  W ostatnich miesiącach bardzo dużo słyszy się o usprawnieniach dotyczących User Experience. W kolejnym roku będzie to zapewne jeden z głównych trendów nadających formę kolejnym wersjom popularnego oprogramowania.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy, że system CRM jest przystosowany do stacjonarnego, ośmiogodzinnego modelu pracy. Ponieważ przedsiębiorstwa coraz częściej umożliwiają swoim pracownikom pracę zdalną, klienci natomiast oczekują prezentacji produktu lub usługi w siedzibie ich firmy – najlepiej by oprogramowanie umożliwiało pracę poza wewnętrzną siecią oraz na urządzeniach mobilnych.

W przypadku aplikacji webowej, do której dostęp otrzymujemy z poziomu przeglądarki internetowej, istotnym czynnikiem jest jej responsywność. Dla użytkownika liczy się to, aby tak samo wygodnie można z niej korzystać na komputerze, tablecie oraz smartfonie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest, gdy oprócz aplikacji webowej istnieje dopracowana aplikacja dedykowana na urządzenia mobile, z której można korzystać także offline.

Nowoczesne narzędzia CRM będą zmierzać w kierunku umożliwienia równowagi życia zawodowego i prywatnego, a przez to zwiększenia produktywności pracowników, którzy wypoczęci i spełnieni życiowo są również o wiele bardziej zmotywowani do wykonywania codziennych obowiązków.

O mobilnej wersji sytemu Sugar piszemy tutaj: https://sugarcrm.com.pl/sugar-mobile-5-0-dostepny/

#4 Rezygnacja z bloatware, czyli oprogramowania „zasobożernego”

Na rynku europejskim zauważalnym trendem staje się rezygnacja z tych funkcji systemu CRM, które oferowane w standardzie nie są jednak wykorzystywane przez pracowników danego przedsiębiorstwa. Niepotrzebnie rozbudowane moduły, które można zastąpić dedykowanymi rozwiązaniami, są niepożądane przez tych inwestorów, którzy poszukują optymalizacji pracy na wszystkich polach działalności. Po co w systemie obszar (nawet, jeśli oferowany za darmo), z którego nie ma potrzeby korzystać? Tego typu podejście wydaje się być coraz bardziej rozpowszechnionym po naszej stronie Oceanu Atlantyckiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącym zapotrzebowaniu na oprogramowanie Open Source, które można dostosować pod specyficzne potrzeby organizacji, a przy okazji uniknąć tzw. „bloatware”. Ponad bogato rozbudowane menu użytkownika (oferujące wszelkie możliwe opcje „na wszelki wypadek”) o wiele bardziej ceni się dopracowany core sytemu. W przypadku konieczności wdrożenia mechanizmów ERP czy marketing automation, lepiej skorzystać z osobnego oprogramowania oraz opcji integracji z CRM.

#5 Popularyzacja chmury

W kontekście nowych przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych (General Data Protection Regulation), wrażliwym tematem staje się wątek przechowywania tego typu informacji. Oprogramowanie CRM, które służy utrzymywaniu relacji z klientami jest pełne personalnych rekordów. Z tego względu w 2018 roku od producentów systemów wymagać się będzie zapewnienia niezawodnego rozwiązania w temacie infrastruktury serwerowej i jej bezpiecznej lokalizacji.

Boom na rozwiązania chmurowe wynika przede wszystkim z faktu, iż pasują one do większości wymagań zgłaszanych przez firmy każdej wielkości na całym świecie.

W przypadku systemu Sugar jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ można go zainstalować zarówno na serwerach prywatnych jak i w chmurze producenta lub chmurze dowolnie dobranego dostawcy. W ten sposób nawet, jeżeli zmienią się przepisy, jesteśmy w stanie bez problemu przenieść naszą aplikację w inne wybrane miejsce.

Read More

21 Lis Wyróżnienia dla SugarCRM w 2017 roku

Jak co roku III Kwartał obfitował w różne podsumowania, rankingi i nagrody przyznawane dostawcom i producentom rozwiązań IT. Oczywiście wśród tych nobilitacji nie mogło zabraknąć miejsca dla producentów systemów klasy CRM. Poniżej krótkie podsumowanie wyróżnień przyznanych firmie SugarCRM Inc. w ostatnim okresie.

 

SugarCRM PCMag Business hoice Awards 2017

Absolutna dominacja Sugara w rankingu PCMag Business Choice Awards

Od trzech lat Sugar jest bezkonkurencyjny pod kątem przyjazności obsługi i zadowolenia użytkowników systemu oraz skłonności do polecania go innym. Dane te są przedstawione pod postacią zestawienia PCMag Business Choice Awards. Sugar zostawił w nim daleko, daleko w tyle takie marki jak Salesforce czy Microsoft Dynamics 365.

 

Widząc te wyniki możemy przyznać, że zespół marketingu firmy SugarCRM Inc. idealnie dobrał jakiś czas temu hasło jednej z akcji promocyjnych głoszące: „Sugar – More Sales, Less Force”. Dokładnie odwzorowuje ono chęć tworzenia oprogramowania wysoce przyjaznego dla użytkowników końcowych, które jednocześnie zapewnia możliwości do tworzenia niezwykłych relacji z klientami. Co w konsekwencji przekształca się w większą sprzedaż.

 

Dokładne omówienie wyników powyższego rankingu znaleźliśmy na stronie firmy eVolpe – polskiego Elite Partnera SugarCRM. – Przejdź

 

 

 

Sugar Liderem rynku CRM według CRM Magazine

Po raz kolejny Sugar jest wymieniany w gronie Liderów rynku CRM przez poczytny CRM Magazine. Można rzec, że system CRM tworzony przez kalifornijską firmę na stałe zadomowił się na wysokiej, ugruntowanej pozycji wśród najlepszych systemów tej klasy na rynku. Potwierdzają to tytuły „CRM Market Leader” przyznane w kategoriach Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także w kategorii Sales Force Automation oraz tytuł „One to Watch” dla segmentu korporacyjnego.

 

System Sugar doceniono m.in. za całokształt rozwiązania, które jest przyjazne dla użytkownika, a jednocześnie umożliwia niezwykle wysoki poziom dostosowania systemu do potrzeb firmy. Elastyczność platformy Sugar jest podkreślana na każdym kroku przez twórców zestawienia oraz komentatorów branżowych. Możemy śmiało stwierdzić, że wśród głównych graczy rynku systemów CRM na świecie nie ma drugiego tak elastycznego rozwiązania.

 

 

 

Gartner

Wizjonerski SugarCRM w rankingu Gartnera

Trzeci rok z rzędu Sugar jest wymieniany wśród Wizjonerów systemów CRM i Sales Force Automation w jednym z najbardziej prestiżowych zestawień realizowanych przez firmę Gartner. O tym tegorocznym Magicznym Kwadrancie Gartnera pisaliśmy już w osobnym artykule.

 

 

 

SugarCRM G2 Crowd

Sugar Liderem w Kwadrancie G2 Crowd dla średnich przedsiębiorstw

Na ten szczególny ranking tworzony przez G2 Crowd składają się wyłącznie oceny zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników systemów klasy CRM. W komunikacie prasowym firma SugarCRM Inc. określiła, że jest dumna z tego, że użytkownicy ich produktu są tak zadowoleni z Sugar, że wprowadzili go w tym roku do najlepszej ćwiartki kwadrantu G2 Crowd – Liderów rynku CRM dla średniej wielkości przedsiębiorstw.

 

 

SugarCRM Partner Program

Program Partnerski Sugara wśród najlepszych w branży

Na czym polega Program Partnerski Sugara, jakie są jego zasady oraz możliwe statusy do zdobycia przedstawialiśmy w niedawnym wpisie. Okazuje się, że Program ten został również doceniony przez jeden z najlepszych ogólnoświatowych magazynów IT – CRN. Wśród programów partnerskich najróżniejszych dostawców IT (łącznie stworzono przewodnik opisujący 250 firm) redaktorzy wyróżnili te najlepsze, najbardziej klarowne i przyznające najlepsze profity. Przyznali im dodatkowe miano „5-Star Partner Program”. Jest nam miło poinformować, ze Program Partnerski Sugara znalazł się właśnie wśród tych najlepszych pereł na rynku.

 

 

SugarCRM Zarząd

Top management SugarCRM Inc. wśród najlepszych w branży

Redaktorzy Magazynu CRN ocenili również pracę managerów najwyższego stopnia w firmach z sektora IT oraz przyznali tym najlepszym tytuły „CRN Channel Chief 2017”. Wyróżniono przede wszystkim te osoby, które w ostatnim roku wywarły ogromny wpływ na rozwój sprzedaży w kanałach partnerskich w swoich firmach. Jak wiadomo, najwięksi dostawcy oprogramowania nie wdrażają swoich produktów u klientów samodzielnie, lecz poprzez certyfikowanych partnerów. Z tego względu to właśnie sprzedaż partnerska generuje producentom największe przychody. W 2017 roku redaktorzy CRN docenili pracę Clint’a Oram’a – współzałożyciela i CMO SugarCRM Inc.

Read More
sugarcrm elite partner

06 Paź SugarCRM Elite Partner – najwyższy stopień w ramach oficjalnego programu partnerskiego SugarCRM

Jako klienci firm świadczących usługi dostosowania i implementacji systemu Sugar zapewne spotkaliście się z określeniem SugarCRM Elite Partner, SugarCRM Advanced Partner lub po prostu SugarCRM Partner. Producent rozróżnia, bowiem trzy progi uczestnictwa w centralnie zarządzanym programie partnerskim. Cała koncepcja sprzyja tworzeniu rozbudowanej sieci certyfikowanych jednostek wdrożeniowych. Ma to na celu utrzymanie jakości sytemu, którego kod jest otwarty, i w którym można dokonywać zmian zgodnie z indywidualnymi potrzebami zmawiającego. Dodatkowo struktura partnerska stanowi specyficzny sposób dystrybucji oprogramowania, które w ten właśnie sposób rozpowszechniane jest na wszystkich kontynentach kuli ziemskiej.

Program partnerski SugarCRM – jak to działa?

SugarCRM dysponuje rozbudowaną siecią partnerów w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, w Azji, Afryce, Europie oraz Australii i Oceanii. Dystrybutorzy oprogramowania klasyfikowani są ze względu na rozliczane w systemie rocznym osiągnięcia w sprzedaży licencji. Oznacza to, że tylko najbardziej doświadczone przedsiębiorstwa wyróżniane są najwyższym statusem partnerstwa, a do ich kompetencji można mieć całkowite zaufanie. Dodatkowo firmy wdrożeniowe, które ubiegają się o nadanie statusu oficjalnego partnera marki muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu technologii, w której tworzony jest system. Wymagana jest również szeroka wiedza z zakresu specyfiki użytkowania oraz możliwości funkcjonalnych oprogramowania Sugar. W przypadku sprzedawców konieczne jest potwierdzenie znajomości misji przedsiębiorstwa wyrażanej w haśle „Making every customer relationship extraordinary”. Warunkiem otrzymania statusu oficjalnego partnera SugarCRM jest potwierdzenie określonych powyżej kwalifikacji w obrębie zespołu deweloperskiego, a także pośród analityków oraz sprzedawców systemu. W tym celu wykorzystywane są testy kompetencyjne dostępne po zalogowaniu do wirtualnej platformy edukacyjnej SugarCRM.

sugarcrm elite partner

Dlaczego firmom wdrożeniowym powinno zależeć na uczestnictwie w programie partnerskim?

Z przynależnością do programu partnerskiego wiąże się znacząca dawka prestiżu. Firmy z oficjalną certyfikacją SugarCRM budzą o wiele większe zaufanie, mogą również liczyć na wsparcie referencyjne oraz dostęp do najświeższych informacji dotyczących polityki rozwoju systemu (np. premiery innowacyjnych rozwiązań). Wiedza z pierwszej ręki na temat tego typu nowości niewątpliwie stanowi nieocenioną przewagę konkurencyjną.

Korzyści dla klientów oficjalnego partnera SugarCRM

Współpraca z oficjalnym partnerem SugarCRM to gwarancja najwyższej jakości obsługi oraz bezpośredniego dostępu do innowacyjnych rozwiązań. Znaczącym udogodnieniem jest brak konieczności kierowania zapytań do amerykańskiej centrali producenta. Jako klient oficjalnego partnera SugarCRM wszelkie wątpliwości możemy zgłaszać za pośrednictwem lokalnie działającego kooperanta marki, który jest w stanie udzielić tak samo aktualnej odpowiedzi. Ze strony firmy wdrożeniowej przynależącej do programu partnerskiego można się spodziewać arbitrażu w kwestiach spornych, takich jak np. rozpatrywanie reklamacji. Za jej pośrednictwem można również wnioskować o rabat w przypadku zamawiania licencji dla szczególnie licznych zespołów.

SugarCRM Elite Partner

Najwyższy poziom certyfikacji w ramach programu partnerskiego SugarCRM określany jest mianem SugarCRM Elite Partner. Przysługuje on najbardziej efektywnym dystrybutorom licencji sytemu, firmom wyróżniającym się zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie dostosowania platformy do indywidualnych potrzeb klienta.

Podsumowując, w przypadku zainteresowania wdrożeniem systemu Sugar, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami certyfikowanymi przez samego producenta. W Polsce funkcjonują dwa przedsiębiorstwa zaliczane do grona SugarCRM Elite Partner. Jedno z nich to również członek SugarCRM Partner Advisory Board, czyli prestiżowej rady doradczej zrzeszającej partnerów z określonego regionu świata (w tym konkretnym przypadku z Europy Środkowo-Wschodniej). Współpracując z tego typu specjalistami otrzymujemy produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możemy również liczyć na kompleksową obsługę w zakresie wsparcia analitycznego, powdrożeniowego oraz stałego utrzymania platformy na najwyższym światowym poziomie.

Read More
mautic is open source marketing automation