Porównanie edycji SugarCRM

Sugar
Professional
Sugar
Enterprise
Sugar
Ultimate
Cena licencji $480 / użytkownika / rok $780 / użytkownika / rok $1800 / użytkownika / rok
Dodatkowe rozszerzone wsparcie techniczne Nie Nie Wsparcie Go –Live i Deweloperskie
Dostęp do pomocy SugarCRM Inc. 8hx5dni, 4 h oczekiwania na odpowiedź 12hx5dni, 2 h oczekiwania na odpowiedź 24hx7dni, 1 h oczekiwania na odpowiedź
Dostęp do portalu wsparcia SugarCRM Inc. Tak Tak Tak
Ilość osób kontaktowych wsparcia technicznego z SugarCRM Inc. 2 4 5
Minimalna liczba użytkowników 10 użytkowników 10 użytkowników 10 użytkowników
Pełne wsparcie techniczne eVolpe + + +
Wsparcie e-mail SugarCRM Inc. Tak Tak Tak
Wsparcie techniczne SugarCRM Inc. Nieograniczone Nieograniczone Nieograniczone
Wsparcie telefoniczne SugarCRM Inc. Nie Tak Tak

Sprzedaż

Certyfikaty + + +
Elastyczne procesy sprzedażowe
Faktury sprzedaży + + +
Faktury zakupu + + +
Gromadzenie namiarów
Katalog produktów
Konfiguracja B2B
Konfiguracja B2C
Kontakty
Kontrahenci
Pozostałe metodologie sprzedaży + + +
Prognozy pozycji szans
Prognozy sprzedaży
Rejestrowanie wydarzeń/relacji
Śledzenie konkurencji + + +
Śledzenie szans sprzedaży
Zarządzanie kontraktami/ umowami
Zarządzanie namiarami
Zarządzanie ofertami
Zarządzanie płatnościami + + +
Zarządzanie pozycjami szans
Zarządzanie regionami + + +
Zespoły użytkowników
Zintegrowana biblioteka dokumentów i wiedzy

Marketing

Dashboard kampanii
Integracja z innym narzędziem marketingowym + + +
Kampanie
Kampanie marketingowe
Kampanie marketingowe SMS + + +
Marketing mailingowy
Masowa wysyłka e-maili
Raporty marketingowe
Tworzenie namiarów z formularza kontaktowego www
Zarządzanie newsletterem

Obsługa klienta

Baza wiedzy
Call Center
Eskalacja i kolejkowanie zgłoszeń + + +
Kontrola statusu zgłoszenia
Portal samoobsługi klienta
Śledzenie błędów
Zaawansowane zarządzanie statusem zgłoszenia
Zarządzanie wsparciem email
Zarządzanie zgłoszeniami

Integracja SugarCRM z Social Media

Blogi + + +
Cisco WebEx Meeting Center
Citrix Online GoToMeeting
E-mail
Facebook + + +
Google Apps
LinkedIn + + +
IBM Smart Cloud Engage
Mapy + + +
IBM Connections Communites + + +
Sales Intelligence
SMS + + +
Social Collaboration + + +
Twitter

Mobilny SugarCRM (1)

Android
iOS
BlackBerry
Dostęp przez przeglądarkę na smartfonie lub tablecie
Aplikacja offline z lokalnym zbiorem danych dla iOS $

Globalny SugarCRM

26 wersji językowych
Dodatkowe pakiety językowe + + +
Wielowalutowość
Wsparcie RTL

Praca użytkownika

Spersonalizowana strona główna
E-mail – archiwizacja
E-mail – Integracja z Gmail, Yahoo oraz inną skrzynką IMAP
E-mail – szablony maili i śledzenie zwrotów
E-mail – wbudowany klient poczty
E-mail – Wtyczki Sugar do IBM Lotus Notes $
E-mail – Wtyczki Sugar do Microsoft Outlook
Integracja z Google Docs
Menadżer procesów + + +
Szybkie tworzenie
Powiadomienia i alerty
Landing pages
Wiele paneli użytkownika i wiele stron głównych
Wielozadaniowość
Współdzielony kalendarz
Wtyczka Sugar do Microsoft Excel i Word
Wyszukiwanie bez opuszczania bieżącego modułu
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Zadania

Raportowanie

Dostęp tylko do odczytu raportów
Lejek sprzedaży na dashboardzie
Predefiniowane raporty
Raport szans sprzedaży wg źródeł namiarów na dashboardzie
Raport źródeł namiarów na dashboardzie
Raportowanie SQL
Raporty macierzowe
Raporty na dashboardzie
Raporty na panelach dashboardu
Spersonalizowane prognozy
Spersonalizowane raporty
Zaawansowane wykresy
Planowanie cyklicznych raportów

Współpraca

Strumienie wydarzeń przy integracji z narzędziami Social Media
Dynamiczne grupy
Katalog pracowników
Mechanizm workflow (automatyzacja obiegu pracy)
Notatki dla grup
Rozliczanie delegacji + + +
Spersonalizowane strumienie wydarzeń w obrębie modułów
Spotkania online
Zarządzanie dokumentami
Zarządzanie dokumentami w chmurze
Zarządzanie wydarzeniami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami
Integracja z Redmine + + +
Wykres Gantta i tabele

Konfiguracja

Automatyczne uzupełniane/obliczane pola
Mobliny edytor Studio
Konfiguracja zakładek
Konwersja namiarów
Zależne listy rozwijalne
Spersonalizowane pola
Spersonalizowane układy metodą “przeciągnij i upuść”
Pola obrazów
Powiadomienia o przydzielonych rekordach
Reguły Workflow
Tworzenie/edytowanie formuł

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Kastomizacja strony głównej za pomocą metody „przeciągnij i upuść”
Wbudowany mechanizm Mash-ups
Wiele zakładek na stronie głównej
Zmiana nazwy pól, zakładek, pozycji subpaneli

Kastomizacja

Personalizowane moduły
Kreator modułów
Modyfikacja kodu źródłowego (2)
Open Source
Personalizacja typu rekordów
Sugar Logic
Test modyfikacji na środowisku testowym

Integracja

Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi + + +
Integracja z systemem bankowości banku BPH + + +
Konektory z rozwiązaniami w chmurze
My Portal Dashlets
Web-services API – REST
Web-services API – SOAP

Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu użytkowników
Kontrola dostępu według ról
Kontrola dostępu zespołów
Wsparcie SAML
Wsparcie SAML
Zaawansowane zarządzanie hasłami

Zarządzanie danymi i kopiami zapasowymi

Import z eliminacją duplikatów
Dwutygodniowa kopia zapasowa do ściągnięcia przez klienta (Sugar On-Demand)
Dzienna kopia zapasowa do ściągnięcia przez klienta (Sugar On-Demand) $
Import danych
Import danych z Google Contacts oraz LinkedIn
Kopie zapasowe baz danych
Object database connectivity (ODBC) (2)
Wieloinstancyjna baza danych
Wsparcie dla DB2 (2)
Wsparcie dla Microsoft SQL Server (2)
Wsparcie dla MySQL
Wsparcie dla Oracle (2)

Rozwiązania w chmurze

BitNami Cloud Deployment to Amazon EC2 $ $ $
Serwer Partnera (VAR lub dostawca usług)
Serwer publiczny (Amazon EC2, IBM SmartCloud, Microsoft Azure lub Rackspace Clouds)
Sugar On-Demand – dedykowany hosting
Sugar On-Demand – gromadzenie danych 15G 60G 250G
Hosting eVolpe + + +
Sugar On-Demand – środowiska testowe (3) 0 2 5
Sugar On-Demand (SaaS)
Sugar On-site
Sugar Private Cloud (Pemium on demand)

Legenda:
– dostępne w standardzie,
+ – możliwe do stworzenia za pomocą Sugar Studio, dostępne na Sugar Exchange lub za dodatkową opłatą u Partnera,
$ – za dodatkową opłatą w opcji a la carte,
+ – dodatkowa opłata/ funkcjonalność eVolpe.

(1) SugarCRM zapewnia dostęp do Sugar za pomocą smartfonów i tabletów poprzez przeglądarki mobilne lub mobilne aplikacje. Przejdź na stronę  http://support.sugarcrm.com/05_Resources/03_Supported_Platforms/Mobile_Supported_Platforms, aby uzyskać aktualną listę metod dostępu.
(2) Dostępne dla opcji  Sugar On-Site, wdrożeń na publicznym serwerze lub serwerze partnera. Niedostępne w opcji Sugar On-Demand.
(3) Środowiska testowe Sugar On-Demand są dostępne tylko dla klientów Sugar On-Demand lub Sugar Private Cloud.