Sugar On-Premise

Porównanie edycji Professional i Enterprise

SugarCRM dostarcza rozwiązania dla biznesu bez względu na preferowane miejsce instalacji systemu. Oprócz chmury producenta można skorzystać z prywatnej infrastruktury serwerowej albo opcji hostingu w zewnętrznej chmurze.

Sugar On-Premise wydawany jest w dwóch edycjach: Enterprise i Professional. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują dostosowania kodu systemu do indywidualnych potrzeb. Obie przedstawione poniżej opcje oferują całkowitą swobodę doboru funkcji i pełnię kontroli nad rozwojem narzędzia. Oto czym się różnią.

Informacje ogólne Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Cena licencji$52
/użytkownik /miesiąc
/rozliczenie roczne
$85
/użytkownik /miesiąc
/rozliczenie roczne
Minimalna liczba użytkowników1010
Pełne wsparcie techniczne partnera SugarCRMdostępnedostępne
Wsparcie techniczne SugarCRM Inc.
Sprzedaż Sugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Elastyczne procesy sprzedażowe
Faktury sprzedażymożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Faktury zakupumożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Gromadzenie namiarów
Katalog produktów
Konfiguracja B2B
Konfiguracja B2C
Kontakty
Kontrahenci
Prognozy pozycji szans
Prognozy sprzedaży
Rejestrowanie wydarzeń i relacji
Śledzenie szans sprzedaży
Zarządzanie kontraktami i umowami
Zarządzanie namiarami
Zarządzanie ofertami
Zarządzanie płatnościamimożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Zarządzanie pozycjami szans
Zarządzanie regionamimożliwe do skonfigurowaniamożliwe do skonfigurowania
Zespoły użytkowników
Zintegrowana biblioteka dokumentów i wiedzy
MarketingSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Dashboard kampanii
Integracje z innymi narzędziami możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Kampanie
Kampanie marketingowe
Kampanie SMSmożliwe do skonfigurowaniamożliwe do skonfigurowania
Marketing mailingowy
Masowa wysyłka e-maili
Raporty marketingowe
Tworzenie namiarów z formularza kontaktowego www
Zarządzanie newsletterem
Obsługa klientaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Baza wiedzy
Call Center
Eskalacja i kolejkowanie zgłoszeńmożliwe do skonfigurowaniamożliwe do skonfigurowania
Kontrola statusu zgłoszenia
Portal samoobsługi klienta
Śledzenie błędów
Zaawansowane zarządzanie statusem zgłoszenia
Zarządzanie wsparciem e-mail
Zarządzanie zgłoszeniami
Integracja z social mediaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Cisco WebEx Meeting Center
Citrix Online GoToMeeting
E-mail
Facebookmożliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Google Aps
LinkedIn możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
IBM Smart Cloud Engage
Mapy możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
IBM Connections Communities możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Sales Intelligence
SMS możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Social Colaboration możliwe do skonfigurowania możliwe do skonfigurowania
Twitter
Sugar MobileSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Android
iOS
BlackBerry
Dostęp przez przeglądarkę mobilną
Aplikacja offline z lokalnym zbiorem danych dla iOSza dodatkową opłatą
LokalizacjaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
26 wersji językowych
Dodatkowe pakiety językowemożliwe do skonfigurowaniamożliwe do skonfigurowania
Wielowalutowość
Wsparcie RTL
Praca użytkownikaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Spersonalizowana strona główna
E-mail – archiwizacja
E-mail – integracja z Gmail, Yahoo lub inną skrzynką IMAP
E-mail – szablony maili i śledzenie zwrotów
E-mail – wbudowany klient poczty
E-mail – Wtyczki Sugar do IBM Lotus Notesza dodatkową opłatą
E-mail – Wtyczki Sugar do Microsoft Outlook
Integracja z Google Docs
Menadżer procesówmożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Szybkie tworzenie
Powiadomienia i alerty
Landing Pages
Wiele paneli użytkownika i wiele stron głównych
Wielozadaniowość
Współdzielony kalendarz
Wtyczka Sugar do Microsoft Word i Excel
Wyszukiwanie bez opuszczania bieżącego motywu
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Zadania
RaportowanieSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Dostęp do raportów tylko do odczytów
Lejek sprzedaży na dashboardzie
Predefiniowane raporty
Raport szans sprzedaży wg źródeł namiarów na dashboardzie
Raport źródeł namiarów na dashboardzie
Raportowanie SQL
Raporty macierzowe
Raporty na dashboardzie
Raporty na panelach dashboardu
Spersonalizowane prognozy
Spersonalizowane raporty
Zaawansowane wykresy
Planowanie cyklicznych raportów
WspółpracaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Strumienie wydarzeń przy integracji z narzędziami Social Media
Dynamiczne grupy
Katalog pracowników
Mechanizm workflow (automatyzacja obiegu pracy)
Notatki dla grup
Rozliczanie delegacjimożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Spersonalizowane strumienie wydarzeń w obrębie modułów
Spotkania online
Zarządzanie dokumentami
Zarządzanie dokumentami w chmurze
Zarządzanie wydarzeniami
Zarządzanie projektamiSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Zarządzanie projektami
Integracja z Redminemożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Wykres Gantta i tabele
KonfiguracjaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Automatyczne uzupełniane/obliczane pola
Mobliny edytor Studio
Konfiguracja zakładek
Konwersja namiarów
Zależne listy rozwijalne
Spersonalizowane pola
Spersonalizowane układy metodą “przeciągnij i upuść”
Pola obrazów
Powiadomienia o przydzielonych rekordach
Reguły Workflow
Tworzenie/edytowanie formuł
Konfiguracja interfejsu użytkownikaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Kastomizacja strony głównej za pomocą metody „przeciągnij i upuść”
Wbudowany mechanizm Mash-ups
Wiele zakładek na stronie głównej
Zmiana nazwy pól, zakładek, pozycji subpaneli
KastomizacjaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Personalizowane moduły
Kreator modułów
Modyfikacja kodu źródłowego możliwe we współpracy z partnerem SugarCRMmożliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Open Source
Personalizacja typu rekordów
Sugar Logic
Test modyfikacji na środowisku testowym
IntegracjaSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymimożliwe do skonfigurowaniamożliwe do skonfigurowania
Integracja z systemem bankowości banku BPHmożliwe do dostosowaniamożliwe do dostosowania
Konektory z rozwiązaniami w chmurze
My Portal Dashlets
Web-services API – REST
Web-services API – SOAP
BezpieczeństwoSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Kontrola dostępu użytkowników
Kontrola dostępu według ról
Kontrola dostępu według ról
Wsparcie SAML
Wsparcie SAML
Zaawansowane zarządzanie hasłami
Zarządzanie danymi i kopiami zapasowymiSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
Import z eliminacją duplikatów
Dwutygodniowa kopia zapasowa
Dzienna kopia zapasowa za dodatkową opłatą
Import danych
Import danych z Google Contacts oraz LinkedIn
Kopie zapasowe baz danych
Object database connectivity (ODBC)możliwe we współpracy z partnerem SugarCRMmożliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Wieloinstancyjna baza danych
Wsparcie dla DB2 możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Wsparcie dla Microsoft SQL Servermożliwe we współpracy z partnerem SugarCRMmożliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Wsparcie dla MySQL
Wsparcie dla Oracle możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM
Rozwiązania w chmurzeSugar
Professional™
Sugar
Enterprise™
BitNami Cloud Deployment to Amazon EC2za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą
Serwer Partnera (VAR lub dostawca usług)
Serwer publiczny (Amazon EC2, IBM SmartCloud, Microsoft Azure lub Rackspace Clouds)
Hosting zewnętrzny
Sugar On-Demand (SaaS)
Sugar On-site
Sugar Private Cloud